Reguła zapory — zdalna

Port — numery portów zdalnych. Jeśli nie zostanie wprowadzony żaden numer, reguła będzie stosowana do wszystkich portów. Można dodać pojedynczy port komunikacyjny lub zakres takich portów.

Adres IP — umożliwia dodanie zdalnego adresu, zakresu adresów lub podsieci. Jest to adres, zakres adresów, podsieć lub strefa zdalna, do których ma mieć zastosowanie dana reguła. Jeśli nie zostanie wprowadzona żadna wartość, reguła będzie stosowana do całej komunikacji.

Strefy — lista dodanych stref.

Dodaj — umożliwia dodanie strefy poprzez wybranie jej z menu rozwijanego. Strefę można utworzyć na karcie Ustawienia strefy.

Usuń— umożliwia usunięcie stref z listy.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE