Kopia dystrybucyjna aktualizacji

Program ESET Endpoint Security umożliwia tworzenie kopii plików aktualizacji, których można używać do aktualizowania innych stacji roboczych w sieci. Korzystanie z kopii dystrybucyjnej, czyli kopii plików aktualizacji, w środowisku sieci LAN jest wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę pobierania tych plików przez każdą stację roboczą bezpośrednio z serwera aktualizacji dostawcy. Aktualizacje są pobierane na lokalny serwer kopii dystrybucyjnych, a następnie dystrybuowane do wszystkich stacji roboczych, by uniknąć ryzyka generowania nadmiernego ruchu sieciowego. Aktualizowanie klienckich stacji roboczych przy użyciu kopii dystrybucyjnej pozwala na oszczędne korzystanie z przepustowości połączenia internetowego.

Opcje konfiguracji lokalnego serwera kopii dystrybucyjnych znajdują się w ustawieniach zaawansowanych w sekcji Aktualizacja. Aby uzyskać dostęp do tej sekcji, należy nacisnąć klawisz F5 w celu otwarcia ustawień zaawansowanych, kliknąć kolejno opcje Aktualizacja > Profile i wybrać kartę Kopia dystrybucyjna aktualizacji.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Aby utworzyć kopię dystrybucyjną na klienckiej stacji roboczej, należy wybrać opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji. Powoduje to uaktywnienie innych opcji konfiguracji kopii dystrybucyjnej, na przykład sposobu udostępniania plików aktualizacji oraz ścieżki dostępu do plików kopii dystrybucyjnej aktualizacji.

Dostęp do plików aktualizacji

Włącz serwer HTTP — włączenie tej opcji powoduje, że dostęp do plików aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem protokołu HTTP. Podawanie danych uwierzytelniających nie jest wymagane.

Metody uzyskiwania dostępu do serwera kopii dystrybucyjnych opisano szczegółowo w sekcji Aktualizowanie przy użyciu kopii dystrybucyjnej. Istnieją dwie podstawowe metody uzyskiwania dostępu do kopii dystrybucyjnej: folder z plikami aktualizacji może być udostępniany jako folder sieciowy lub klienty mogą uzyskiwać dostęp do kopii dystrybucyjnej umieszczonej na serwerze HTTP.

Folder przeznaczony do przechowywania plików aktualizacji na potrzeby kopii dystrybucyjnej należy podać w sekcji Folder przechowywania kopii dystrybucyjnej aktualizacji. W celu wybrania innego folderu należy kliknąć przycisk Wyczyść, aby usunąć wstępnie zdefiniowany folder C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror, i kliknąć opcję Edytuj, aby przejść do folderu na komputerze lokalnym lub do udostępnionego folderu sieciowego. Jeśli dany folder wymaga autoryzacji, należy wprowadzić dane uwierzytelniające w polach Nazwa użytkownika i Hasło. Jeśli wybrany folder docelowy znajduje się na dysku sieciowym w systemie operacyjnym Windows NT, 2000 lub XP, należy wprowadzić nazwę użytkownika, któremu przyznano uprawnienia zapisu do tego folderu, oraz skojarzone z nią hasło. Nazwę użytkownika i hasło należy wprowadzić w formacie domena/użytkownik lub grupa_robocza/użytkownik. Należy pamiętać o podaniu odpowiednich haseł.

Aktualizacja komponentu programu

Pliki — podczas konfigurowania kopii dystrybucyjnej można wybrać wersje językowe plików aktualizacji, które mają zostać pobrane. Wybrane języki muszą być obsługiwane przez serwer kopii dystrybucyjnych skonfigurowany przez użytkownika.

Automatycznie aktualizuj komponenty — umożliwia instalację nowych funkcji i aktualizacji funkcji istniejących. Aktualizacja może być wykonywana automatycznie, bez interwencji użytkownika. Istnieje też możliwość powiadamiania użytkownika o aktualizacjach. Po zainstalowaniu aktualizacji komponentu programu konieczne może być ponowne uruchomienie komputera.

Zaktualizuj teraz komponenty — aktualizuje komponenty programu do najnowszej wersji.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE