Powiadomienia na pulpicie

Powiadomienia na pulpicie znajdują się w małym, wyskakującym okienku, wyświetlanym obok paska zadań systemu. Domyślnie jest ono widoczne przez 10 sekund, a następnie powoli zanika. Jest to główny kanał komunikacji między programem ESET Endpoint Security a użytkownikiem, służący do powiadamiania o pomyślnych aktualizacjach produktu, połączeniu z nowymi urządzeniami, ukończeniu skanowania antywirusowego lub znalezieniu nowego zagrożenia.

Sekcja Powiadomienia na pulpicie umożliwia dostosowanie działania wyskakujących powiadomień. Można ustawić następujące atrybuty:

Czas trwania umożliwia ustawienie czasu wyświetlania komunikatu powiadomienia. Wartość ta musi się mieścić w zakresie od 3 do 30 sekund.

Przezroczystość umożliwia ustawienie wartości procentowej przezroczystości komunikatu powiadomienia. Obsługiwane wartości muszą się mieścić w zakresie od 0 (brak przezroczystości) do 80 (bardzo duża przezroczystość).

Minimalna szczegółowość zdarzeń do wyświetlenia z menu rozwijanego można wybrać początkowy poziom ważności powiadomień, które będą wyświetlane:

Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, takich jak niestandardowe zdarzenia sieciowe, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.

Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych i komunikatów ostrzegawczych (funkcja Anti-Stealth nie działa prawidłowo lub aktualizacja nie powiodła się).

Błędy — rejestrowanie błędów (np. nieuruchomienie ochrony dokumentów) oraz błędów krytycznych.

Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowej lub zainfekowanie systemu).

W systemach z wieloma użytkownikami wyświetlaj powiadomienia na ekranie następującego użytkownika — wpisz pełne nazwy kont użytkowników, którzy powinni otrzymywać powiadomienia na pulpicie. W przykładowym scenariuszu chcesz otrzymywać informacje o nowych zdarzeniach związanych z produktem, ale na komputerze używasz konta innego niż konto administratora.