Skanowanie przy uruchamianiu

Domyślnie automatyczne sprawdzanie plików przeprowadzane jest podczas uruchamiania systemu oraz aktualizacji modułów. To skanowanie jest zależne od ustawień w sekcji Konfiguracja harmonogramu i zadania.

Opcje skanowania podczas uruchamiania systemu są częścią zadania zaplanowanego Sprawdzanie plików przy uruchamianiu systemu. Aby zmodyfikować te ustawienia skanowania przy uruchamianiu, należy przejść do opcji Narzędzia > Harmonogram, kliknąć Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu, a następnie Edytuj. W ostatnim kroku zostanie wyświetlone okno Automatyczne sprawdzanie plików przy uruchamianiu (więcej szczegółów można znaleźć w następnym rozdziale).

Szczegółowe informacje na temat tworzenia zadań zaplanowanych i zarządzania nimi można znaleźć w rozdziale Tworzenie nowych zadań.