Udostępniona lokalna pamięć podręczna

Udostępniona lokalna pamięć podręczna może zwiększyć wydajność działania w środowiskach izolowanych (np. na maszynach wirtualnych), eliminując skanowanie zduplikowane w sieci. Dzięki temu każdy plik zostanie przeskanowany tylko raz, a następnie umieszczony w udostępnionej pamięci podręcznej.

Najpierw należy zainstalować i skonfigurować moduł ESET Shared Local Cache.

Pobierz moduł ESET Shared Local Cache.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ESET Shared Local Cache — podręcznik użytkownika.

Włącz przełącznik Włącz pamięć podręczną, aby zapisywać informacje o skanowaniach plików i folderów w sieci w module ESET Shared Local Cache. W przypadku nowego skanowania program ESET Endpoint Security przeszuka przeskanowane pliki dostępne w module ESET Shared Local Cache. Jeśli znajdzie pasujące pliki, zostaną one wyłączone ze skanowania.

W ustawieniach Serwer pamięci podręcznej znajdują się następujące pozycje:

Nazwa hosta — nazwa hosta lub adres IP komputera, na którym jest zainstalowany moduł ESET Shared Local Cache.

Port — numer portu służącego do komunikacji (taki sam jak numer portu ustawiony w module ESET Shared Local Cache).

Hasło — określ hasło do modułu ESET Shared Local Cache, jeśli jest wymagane.