Interwał sprawdzania licencji

Oprogramowanie ESET Endpoint Security automatycznie łączy się z serwerami ESET. Aby to zmienić, wybierz kolejno opcje Ustawienia zaawansowane (F5) > Narzędzia > Licencja. Domyślnie ustawienie Interwał sprawdzania ma wartość Automatyczne, a serwer licencji ESET sprawdza produkt kilka razy w ciągu każdej godziny. W przypadku wzmożonego ruchu sieciowego można zmienić to ustawienie, wybierając wartość Ograniczone w celu zmniejszenia obciążenia. W przypadku wybrania wartości Ograniczone program ESET Endpoint Security komunikuje się z serwerem licencji tylko raz dziennie lub po ponownym uruchomieniu komputera.

important

Ważne

Jeśli ustawienie Interwał sprawdzania ma wartość Ograniczone, może minąć nawet cały dzień, zanim wszystkie zmiany dotyczące licencji wprowadzone za pomocą rozwiązania ESET Business Account/ESET MSP Administrator zostaną zastosowane w ustawieniach programu ESET Endpoint Security.