Interfejs użytkownika

W sekcji Interfejs użytkownika można skonfigurować działanie graficznego interfejsu użytkownika programu.

Korzystając z narzędzia Elementy interfejsu użytkownika, można dostosować wygląd programu i stosowane w nim efekty wizualne.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oprogramowania zabezpieczającego, można zapobiec wprowadzaniu w nim wszelkich nieupoważnionych zmian przy użyciu narzędzia Ustawienia dostępu.

Konfigurując ustawienia sekcji Alerty i okna komunikatów oraz Powiadomienia, można zmienić zachowanie powiadomień systemowych i alertów dotyczących wykrywania. Pozwala to dostosować je do swoich potrzeb.

Jeśli wyświetlanie niektórych powiadomień zostanie wyłączone, będą się one pojawiać w obszarze Elementy interfejsu użytkownika > Stany aplikacji. Można tam sprawdzić ich stany, a także wyłączyć wyświetlanie tych powiadomień.

Integracja z menu kontekstowym jest wyświetlana po kliknięciu wybranego obiektu prawym przyciskiem myszy. Przy użyciu tego narzędzia można zintegrować elementy sterujące programu ESET Endpoint Security z menu kontekstowym.

Tryb prezentacji jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą korzystać z aplikacji bez zakłóceń powodowanych przez wyskakujące okna, zaplanowane zadania czy komponenty mocno obciążające procesor i pamięć RAM.

Zobacz też Jak zminimalizować interfejs użytkownika programu ESET Endpoint Security (przydatne w przypadku środowisk zarządzanych).