Filtrowanie protokołów

Ochrona antywirusowa protokołów aplikacji jest realizowana z wykorzystaniem technologii skanowania ThreatSense, w której połączono wszystkie zaawansowane metody wykrywania szkodliwego oprogramowania. Filtrowanie protokołów odbywa się automatycznie niezależnie od przeglądarki internetowej i programu poczty e-mail. Aby zmodyfikować ustawienia komunikacji szyfrowanej (SSL), należy wybrać kolejno opcje Ustawienia zaawansowane (F5) > Strony internetowe i poczta e-mail > SSL/TLS.

Włącz filtrowanie zawartości protokołów aplikacji — przy użyciu tej opcji można wyłączyć filtrowanie protokołów. Należy pamiętać, że opcja ta ma wpływ na wiele komponentów programu ESET Endpoint Security (ochrona dostępu do stron internetowych, ochrona protokołów poczty e-mail, ochrona przed atakami typu „phishing”, kontrola dostępu do stron internetowych), które po jej wyłączeniu nie będą działać.

Wyłączone aplikacje — przy użyciu tej opcji można wyłączyć z filtrowania protokołów określone aplikacje. Jest przydatna, gdy filtrowanie protokołów powoduje problemy ze zgodnością.

Wyłączone adresy IP — przy użyciu tej opcji można wyłączyć z filtrowania protokołów określone adresy zdalne. Jest ona przydatna, gdy filtrowanie protokołów powoduje problemy ze zgodnością.

example

Przykład wyłączonych adresów IP

Adresy IPv4 i maska:

192.168.0.10— umożliwia dodanie adresu IP określonego komputera, do którego ma być stosowana reguła .

192.168.0.1 do 192.168.0.99 — umożliwia wprowadzenie początkowego i końcowego adresu IP w celu określenia zakresu adresów IP (wielu komputerów), do których ma być stosowana reguła.

Podsieć (grupa komputerów) zdefiniowana przez adres IP i maskę. Na przykład 255.255.255.0 to maska sieci dla prefiksu 192.168.1.0/24 wyznaczająca zakres adresów od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.

Adresy IPv6 i maska:

2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5 — adres IPv6 określonego komputera, do którego ma być stosowana reguła

2002:c0a8:6301:1::1/64 — adres IPv6 z 64-bitowym prefiksem, co wyznacza zakres adresów od 2002:c0a8:6301:0001:0000:0000:0000:0000 do 2002:c0a8:6301:0001:ffff:ffff:ffff:ffff