Wyjątki IDS

W niektórych sytuacjach usługa Intrusion Detection Service (IDS) może potraktować komunikację między routerami lub innymi wewnętrznymi urządzeniami sieciowymi jako potencjalny atak. Bezpieczny adres można dodać do listy adresów wykluczonych ze strefy IDS, co pozwoli pominąć usługę IDS.

note

Ilustrowane instrukcje

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Tworzenie wyłączeń IDS na klienckich stacjach roboczych w programie ESET Endpoint Security

Tworzenie wyłączeń IDS dla klienckich stacji roboczych w programie ESET Security Management Center

Kolumny

Alert typ alertu.

Aplikacja — należy wybrać ścieżkę do pliku aplikacji objętej wyjątkiem, klikając pozycję ... (np. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NIE należy wprowadzać nazwy aplikacji.

Zdalny adres IP — lista zdalnych adresów/zakresów/podsieci IPv4 lub IPv6. Adresy muszą być oddzielone przecinkami.

Blokuj każdemu procesowi systemu odpowiada domyślne działanie oraz przypisana czynność (blokuj lub zezwalaj). Aby zmienić domyślne działanie programu ESET Endpoint Security, można wybrać z menu rozwijanego blokowanie lub zezwalanie.

Powiadom — wybór opcji Tak spowoduje wyświetlanie powiadomień na pulpicie na komputerze. Wybór opcji Nie spowoduje, że powiadomienia na pulpicie nie będą wyświetlane. Dostępne wartości: Domyślne/Tak/Nie.

Dziennikwybór opcji Tak spowoduje zapisywanie zdarzeń w plikach dziennika ESET Endpoint Security. Wybór opcji Nie spowoduje, że zdarzenia nie będą zapisywane w dzienniku. Dostępne wartości: Domyślne/Tak/Nie.

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION

Zarządzanie wyjątkami IDS

Dodajkliknij, aby utworzyć nowy wyjątek IDS.

Edytujkliknij, aby edytować wyjątek IDS.

Usuń — tę opcję należy zaznaczyć i kliknąć w celu usunięcia wyjątku z listy wyjątków IDS.

UP_DOWN Na początek/W górę/W dół/Na koniec możliwość dostosowania priorytetów wyjątków (wyjątki są klasyfikowane kolejno od góry do dołu).

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION_EDIT

example

Przykład

Chcesz, aby po każdym wystąpieniu zdarzenia następowało wyświetlenie powiadomienia i utworzenie wpisu w dzienniku:

1.Kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy wyjątek IDS.

2.Wybierz odpowiedni alert z menu rozwijanego Alert.

3.Kliknij pozycję ... i wybierz ścieżkę do pliku aplikacji, której ma dotyczyć powiadomienie.

4.Pozostaw wartość Domyślne w menu rozwijanym Blokuj. Spowoduje to zastosowanie domyślnego działania programu ESET Endpoint Security.

5.W menu rozwijanych Powiadom i Dziennik ustaw wartości Tak.

6.Kliknij przycisk OK, aby zapisać powiadomienie.

example

Przykład

Chcesz usunąć cykliczne powiadomienia dla typu alertu, którego nie uznajesz za zagrożenie:

1.Kliknij opcję Dodaj, aby dodać nowy wyjątek IDS.

2.Wybierz odpowiedni alert z menu rozwijanego Alert, na przykład Sesja SMB bez rozszerzeń zabezpieczeń lub Wykryto atak ze skanowaniem portów TCP.

3.Wybierz opcję Przychodzące z menu rozwijanego kierunku, jeśli dotyczy to komunikacji przychodzącej.

4.W menu rozwijanym Powiadom wybierz opcję Nie.

5.W menu rozwijanym Dziennik wybierz opcję Tak.

6.Pozostaw pole Aplikacja puste.

7.Jeśli komunikacja nie pochodzi z konkretnego adresu IP, pozostaw pole Zdalny adres IP puste.

8.Kliknij przycisk OK, aby zapisać powiadomienie.