Wybieranie próbki do analizy — plik z fałszywym alarmem

Zachęcamy użytkowników do przysyłania plików, które zostały wykryte jako infekcja, ale nie są zainfekowane, w celu udoskonalenia naszych aparatów antywirusowych i antyspyware oraz pomagania w ochronie innych użytkowników. Fałszywe alarmy (FA) mogą wystąpić, gdy wzorzec pliku odpowiada identycznemu wzorcowi znajdującemu się w silniku detekcji.

Nazwa i wersja aplikacji — nazwa programu i jego wersja (np. numer, alias lub nazwa kodowa).

Pochodzenie pliku (adres URL lub dostawca) — należy podać pochodzenie (źródło) pliku i okoliczności jego napotkania.

Przeznaczenie aplikacji — ogólny opis aplikacji, jej typ (np. przeglądarka internetowa, odtwarzacz multimedialny) i zakres funkcji.

Uwagi i informacje dodatkowe — można tu wprowadzić dodatkowe informacje lub opisy, które pomogą w przetwarzaniu podejrzanego pliku.

note

Uwaga

Trzy pierwsze parametry są wymagane do identyfikacji legalnego oprogramowania i odróżnienia go od szkodliwego kodu. Podanie dodatkowych informacji wydatnie pomoże naszym laboratoriom w identyfikacji i przetwarzaniu przesłanych próbek.