Informacje o programie ESET Endpoint Security

W tym oknie można znaleźć szczegółowe informacje na temat zainstalowanej wersji programu ESET Endpoint Security, systemu operacyjnego oraz zasobów systemowych.

Kliknięcie pozycji Zainstalowane komponenty umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących listy zainstalowanych modułów programu. Informacje o modułach można skopiować do schowka, klikając opcję Kopiuj. Może to być przydatne podczas rozwiązywania problemów lub w razie konieczności kontaktowania się z pracownikami pomocy technicznej.

ABOUT