Wdrażanie przy użyciu obiektu GPO lub programu SCCM

Oprócz instalacji programu ESET Endpoint Security bezpośrednio na klienckiej stacji roboczej lub wdrożenia zdalnego za pomocą zadania serwera w programie ESMC można również przeprowadzić instalację za pomocą narzędzi do zarządzania takich jak Group Policy Object (GPO), Software Center Configuration Manager (SCCM), Symantec Altiris lub Puppet.

Zarządzane (zalecane)

W przypadku komputerów zarządzanych należy najpierw zainstalować agenta ESET Management, a następnie wdrożyć program ESET Endpoint Security przez ESET Security Management Center (ESMC). W sieci musi być zainstalowane oprogramowanie ESMC.

1.Pobierz autonomiczny Instalator agenta ESET Management.

2.Przygotuj skrypt wdrożenia zdalnego GPO/SCCM.

3.Wdróż agenta ESET Management za pomocą narzędzia GPO lub SCCM.

4.Upewnij się, że komputery klienckie zostały dodane do ESMC.

5.Wdróż i aktywuj program ESET Endpoint Security na komputerach klienckich..

note

Ilustrowane instrukcje

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Wdróż usługę ESET Management Agent za pomocą narzędzia SCCM lub obiektu GPO (7.x)

Wdrażanie agenta ESET Management Agent przy użyciu obiektu GPO