Ustawienia stref

Aby komputer był chroniony w środowisku sieciowym, należy skonfigurować strefy zaufane. Konfigurując strefę zaufaną i zezwalając na udostępnianie, można pozwolić innym użytkownikom na uzyskiwanie dostępu do komputera. Kliknij kolejno pozycje Ustawienia zaawansowane (F5) > Ochrona sieci > Zapora > Zaawansowane > Strefy, aby otworzyć ustawienia stref zaufanych.

Wykrywanie strefy zaufanej odbywa się po zainstalowaniu programu ESET Endpoint Security oraz po każdym nawiązaniu przez komputer połączenia z nową siecią. Dlatego zwykle nie ma potrzeby definiowania strefy zaufanej. Po wykryciu nowej strefy domyślnie zostaje wyświetlone okno dialogowe, w którym można ustawić poziom ochrony dla tej strefy.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

important

Ważne

Nieprawidłowa konfiguracja strefy zaufanej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera.

note

Uwaga

Dla stacji roboczych ze strefy zaufanej domyślnie jest włączona przychodząca komunikacja RPC. Otrzymują one także uprawnienia do korzystania z udostępnianych plików i drukarek oraz z funkcji udostępniania pulpitu zdalnego.

Więcej informacji na temat tej funkcji zawiera poniższy artykuł z bazy wiedzy firmy ESET:

Wykryto nowe połączenie sieciowe ESET Endpoint Security