Hoe u Externe bewaking en extern beheer activeert

Met Externe bewaking en extern beheer (Remote Monitoring and Management, afgekort RMM) kunt u softwaresystemen (zoals op desktops, servers en mobiele apparaten) bewaken en beheren via een lokaal geïnstalleerde agent die toegankelijk is voor een beheerserviceprovider. ESET Endpoint Security kan met RMM worden beheerd vanaf versie 6.6.2028.0.

CONFIG_RMM

Standaard is ESET RMM uitgeschakeld. Als u ESET RMM wilt inschakelen, drukt u op F5 om naar Geavanceerde instellingen te gaan, klikt u op Hulpmiddelen, vouwt u ESET RMM uit en zet u de schakelaar naast RMM inschakelen aan.

Werkmodus: selecteer Alleen veilige bewerkingen als u de RMM-interface wilt inschakelen voor veilige en alleen-lezen bewerkingen. Selecteer Alle bewerkingen als u de RMM-interface wilt inschakelen voor alle bewerkingen.

Handeling

Modus Alleen veilige bewerkingen

Modus Alle bewerkingen

Toepassingsgegevens ophalen

Configuratie ophalen

Licentiegegevens ophalen

Logboeken ophalen

Beveiligingsstatus ophalen

Updatestatus ophalen

Configuratie instellen

 

Activering starten

 

Scan starten

Update starten

Autorisatiemethode: stel de RMM-autorisatiemethode in. Als u autorisatie wilt gebruiken, selecteert u Toepassingspad in het vervolgkeuzemenu. Selecteer anders Geen.

warning

Waarschuwing

RMM moet altijd autorisatie gebruiken om te voorkomen dat schadelijke software ESET Endpoint-beveiliging uitschakelt of omzeilt.

Toepassingspaden: een specifieke toepassing waarvoor RMM mag worden uitgevoerd. Als u Toepassingspad als autorisatiemethode hebt geselecteerd, klikt u op Bewerken om het configuratievenster Toegestane RMM-toepassingspaden te openen.

CONFIG_RMM_ADD

Toevoegen: een nieuw, toegestaan RMM-toepassingspad maken. Voer het pad in of klik op de knop om een uitvoerbaar bestand te selecteren.

Bewerken: een bestaand, toegestaan pad aanpassen. Gebruik Bewerken als de locatie van het uitvoerbare bestand is gewijzigd in een andere map.

Verwijderen: een bestaand toegestaan pad verwijderen.

 

Bij een standaardinstallatie van ESET Endpoint Security bevindt het bestand ermm.exe zich in de map van de Endpoint-toepassing (het standaardpad is C:\Program Files\ESET\ESET Security) Het bestand ermm.exe wisselt gegevens uit met RMM Plugin, die met RMM Agent communiceert en met een RMM-server is verbonden.

ermm.exe: een hulpprogramma voor de opdrachtregel, ontwikkeld door ESET waarmee Endpoint-producten kunnen worden beheerd en communicatie met RMM Plugin mogelijk is.

RMM Plugin is een toepassing van een derde die lokaal op een Endpoint Windows-systeem wordt uitgevoerd. De plug-in is ontworpen om met een specifieke installatie van RMM Agent (bijvoorbeeld alleen met Kaseya) en met ermm.exe te communiceren.

RMM Agent is een toepassing van een derde die lokaal op een Endpoint Windows-systeem wordt uitgevoerd. Agent communiceert via RMM Plugin en RMM Server.