Ryšio nustatymas – aptikimas

Užkarda aptinka kiekvieną naujai sukurtą tinklo ryšį. Aktyvusis užkardos režimas nustato, kokie veiksmai atliekami su nauju ryšiu. Jei aktyvinamas Automatinis režimas arba Politika pagrįstas režimas, užkarda atliks iš anksto nustatytus veiksmus nesikišant vartotojui.

Sąveikusis režimas rodo informacinį langą, kuriame pranešama apie naujo tinklo ryšio aptikimą ir pateikiama išsami informacija apie šį sujungimą. Galite leisti ryšį arba jo atsisakyti (blokuoti). Jeigu pakartotinai leisite tą patį ryšį dialogo lange, rekomenduojame sukurti naują taisyklę šiam ryšiui. Tam pasirinkite Įsiminti veiksmą (sukurti taisyklę) ir įrašykite šį veiksmą kaip naują užkardos taisyklę. Jeigu užkarda vėliau atpažins tą patį ryšį, ji taikys esamą taisyklę be vartotojo veiksmų.

Parinkus Laikinai įsiminti proceso veiksmą, veiksmas (Leisti / Uždrausti) naudojamas, kol programa paleidžiama iš naujo, pakeičiamos taisyklės arba filtravimo režimai, atnaujinamas užkardos modulis arba sistema paleidžiama iš naujo. Atlikus bet kuriuos iš šių veiksmų, laikinos taisyklės bus panaikintos.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Būkite atsargūs kurdami naujas taisykles ir leiskite tik tikrai saugius sujungimus. Jei visi ryšiai yra leidžiami, užkarda netenka prasmės. Tai svarbūs ryšių parametrai:

Nuotolinė pusėleiskite ryšius tik su patikimais ir žinomais adresais.

Vietinė taikomoji programanepatariama leisti nežinomų programų ir procesų vykdomų ryšių.

Prievado numeris – ryšys su bendraisiais prievadais (pvz., saityno srautas – prievado numeris 80) įprastomis aplinkybėmis turi būti leidžiamas.

Kad galėtų plisti, kompiuterio įsiskverbimai dažnai naudoja internetą ir paslėptus ryšius, kad užkrėstų nuotolines sistemas. Jeigu taisyklės yra tinkamai sukonfigūruotos, užkarda tampa naudingu įrankiu apsisaugant nuo įvairių kenkėjiškų kodų atakų.