Patikima zona

tai tinklo adresų grupė, iš kurios naudojant numatytuosius parametrus užkarda leidžia priimti tam tikrą srautą. Tam tikrų patikimos zonos funkcijų, pvz., failų bendrinimo ir nuotolinės prieigos prie darbalaukio, parametrus apibrėžia IDS ir išplėstinės parinktys.

Faktinė patikima zona apskaičiuojama dinamiškai ir atskirai kiekvienam tinklo adapteriui pagal tai, prie kurio tinklo kompiuteris šiuo metu yra prijungtas. Adresai, Zonų rengyklėje laikomi vidiniais patikimos zonos adresais, visada traktuojami kaip patikimi. Jei tinklo adapteris prisijungia prie žinomo tinklo, tame tinkle sukonfigūruoti Papildomi patikimi adresai yra pridedami prie adapterio patikimos zonos. Jei tinklas yra namų / biuro apsaugos tipo, visi tiesiogiai prijungti potinkliai yra įtraukiami į patikimą zoną. Faktinę kiekvieno tinklo adapterio patikimą zoną galima pamatyti lange Nustatymas, kurį rasite eidami Tinklas > Tinklo adapteriai.

note

Pastaba

Sąsajomis pagrįstų patikimų zonų „Windows XP“ operacinė sistema nepalaiko. Šiose operacinėse sistemose visi adapteriai turi tą pačią patikimą zoną, kurią galima peržiūrėti ir tinklo adapterių puslapyje.