Išimčių kūrimas iš užkardos pranešimų

ESET užkardai aptikus kenkimo veiklą tinkle, pateikiamas įvykį apibūdinantis pranešimo langas. Šiame pranešime yra saitas, kurį paspaudus galima sužinoti išsamiau apie įvykį ir pageidaujant nustatyti jam išimtį.

note

Pastaba

Jei tinklo programa ar įrenginys tinkamai neįgyvendina tinklo standartų, jis gali sužadinti pasikartojančius užkardos IDS pranešimus. Galite sukurti išimtį tiesiogiai iš pranešimo, kad ESET užkarda nebeaptiktų šios programos ar įrenginio.