Privatumo politika

„ESET, spol. s ro“, kurios registruota buveinė yra Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakijos Respublika, užregistruota prekybos registre, kurį administruoja Bratislava I apygardos teismas, Sro skyrius, įrašo Nr. 3586/B, įmonės registracijos numeris: 31333532, kaip duomenų valdytojas (toliau – „ESET“ arba „mes“), norėtų skaidriai tvarkyti asmens duomenis ir rūpintis savo klientų privatumu. Šią Privatumo politiką skelbiame tam, kad pasiektume šį tikslą ir informuotume savo klientą (toliau – „galutinis naudotojas“ arba „jūs“) toliau nurodytomis temomis:

asmens duomenų tvarkymas,

duomenų konfidencialumas,

duomenų subjekto teisės.

Asmens duomenų tvarkymas

ESET paslaugos, įdiegtos mūsų gaminyje, yra teikiamos pagal galutinio naudotojo licencijos sutarties (toliau – „GNLS“) sąlygas, tačiau kai kurioms iš jų gali reikėti ypatingo dėmesio. Norėtume suteikti jums daugiau informacijos apie duomenų rinkimą, susijusį su mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes teikiame įvairias paslaugas, aprašytas GNLS ir produkto dokumentacijoje, pvz., naujinimo / naujovinimo paslaugą, „ESET LiveGrid®“, apsaugą nuo netinkamo duomenų panaudojimo, pagalbą ir t. t. Kad visos jos veiktų, turime rinkti arba turėti prieigą prie šios informacijos:

Naujinimo ir kitą statistiką apžvelgianti informacija, susijusi su diegimo procesu ir jūsų kompiuteriu, įskaitant platformą, kurioje įdiegtas jūsų produktas, ir informacija apie mūsų gaminių operacijas ir funkcijas, pvz., operacinė sistema, aparatūros informacija, diegimo ID, licencijų ID, IP adresas, MAC adresas, produkto konfigūracijos nustatymai.

Vienakrypčiai maišos ženklai, susiję su įsiskverbimu dėl reputacija grindžiamos sistemos „ESET LiveGrid®“, kuri didina mūsų apsaugos nuo kenkėjiškos programinės įrangos sprendimų efektyvumą, palygindama nuskaitytus failus su debesyje laikomų baltojo ir juodojo sąrašų elementais.

Įtartini pavyzdžiai ir metaduomenys iš nevaldomo aplinkos yra reputacija grindžiamos sistemos „ESET LiveGrid®“ dalis, kuri suteikia ESET galimybę nedelsiant reaguoti į mūsų galutinių naudotojų poreikius ir į naujausias grėsmes. Mums būtini jūsų

oįsiskverbimai, pvz., galimų virusų ir kitų kenkėjiškų programų pavyzdžiai bei kiti įtartini, problemiški, galimai nepageidaujami ir galimai nesaugūs objektai, pvz., vykdomieji failai, el. laiškai, kuriuos jūs arba mūsų produktas laiko brukalu;

oinformacija apie įrenginius vietiniame tinkle, pvz., įrenginio tipas, gamintojas, modelis ir (arba) įrenginio pavadinimas;

oinformacija, susijusi su interneto naudojimu, pvz., IP adresas ir geografinė informacija, IP paketai, URL ir interneto kadrai;

ostrigčių atminties failai ir jų informacija.

Mes nenorime rinkti jokių kitų jūsų duomenų, tačiau kartais to išvengti neįmanoma. Atsitiktinai surinkti duomenys gali būti įtraukti į pačią kenkėjišką programinę įrangą (surinktą be jūsų žinios arba pritarimo) arba į jos failo pavadinimą arba URL, todėl mes nesiekiame, kad jie būtų mūsų sistemose arba tvarkyti jų šioje privatumo politikoje nurodytu tikslu.

Licencijavimo informacija, pvz., licencijos ID ir asmeniniai duomenys, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, būtina atsikaitymui, licencijos autentiškumo patikrai ir mūsų paslaugų teikimui.

Palaikymo paslaugai teikti gali reikėti kontaktinės informacijos ir jūsų palaikymo užklausų duomenų. Remdamiesi jūsų pasirinktu susisiekimo su mumis kanalu, galime rinkti jūsų el. pašto adresą, telefono numerį, licencijos informaciją, produkto informaciją ir jūsų palaikymo atvejo aprašymą. Kad būtų lengviau teikti palaikymo paslaugą, galite būti paprašyti pateikti kitą informaciją.

Duomenų konfidencialumas

ESET yra įmonė, veikianti visame pasaulyje per susijusius subjektus ar partnerius, kurie priklauso mūsų platinimo, paslaugų ir palaikymo tinklui. ESET tvarkoma informacija gali būti perduodama susijusiems subjektams ar partneriams arba perduodama jų, kad būtų galima vykdyti GNLS, pvz., teikti paslaugas ar palaikymą arba pateikti sąskaitas. Remiantis jūsų buvimo vieta ir paslauga, kurią pasirinkote naudoti, mums gali tekti perduoti jūsų duomenis į šalį, dėl kurios nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo. Net ir šiuo atveju kiekvienas informacijos perdavimas yra reglamentuojamas duomenų apsaugos teisės aktų ir vykdomas tik prireikus. Standartinės sutarčių sąlygos, įmonei privalomos taisyklės arba kita tinkama apsauga turi būti taikoma be jokių išimčių.

Visomis išgalėmis stengiamės nesaugoti duomenų ilgiau nei būtina, teikdami paslaugas pagal GNLS. Saugojimo laikotarpis gali būti ilgesnis nei licencijos galiojimas, vien tam, kad galėtumėte lengvai ir patogiai atnaujinti. Be to statistiniams tikslams gali būti apdorojami minimizuoti ir pseudonimizuoti statistiniai ir kiti duomenys iš jūsų „ESET LiveGrid®“.

ESET įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias galimą riziką atitinkantį saugumo lygį. Stengiamės užtikrinti apdorojimo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą. Tačiau jei duomenų saugumo pažeidimas kelia pavojų jūsų teisėms ir laisvėms, esame pasirengę pranešti priežiūros institucijai ir duomenų subjektams. Kaip duomenų subjektas, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Duomenų subjekto teisės

ESET taikomi Slovakijos įstatymai, ir, kadangi priklausome Europos Sąjungai, esame saistomi jos duomenų apsaugos teisės aktų. Laikantis taikytinų duomenų apsaugos įstatymų nustatytų sąlygų, jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

teisę reikalauti ESET leisti susipažinti su savo asmens duomenimis,

teisę į asmens duomenų ištaisymą, jei jie yra netikslūs (jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys),

teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis,

teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą,

teisę nesutikti su tvarkymu,

teisę pateikti skundą ir,

teisę į duomenų perkeliamumą.

Manome, kad visa mūsų tvarkoma informacija yra vertinga ir reikalinga mūsų teisėto intereso, t. y. paslaugų teikimo ir produktų tiekimo mūsų klientams, tikslais.

Jei norėtumėte pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teise arba jei turite klausimų ar problemų, atsiųskite mums pranešimą šiuo adresu:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk