Diegimas naudojant komandinę eilutę

Galite diegti ESET Endpoint Security vietoje, naudodami komandinę eilutę arba diegti nuotoliniu būdu, naudodami kliento užduotį iš ESET Security Management Center.

Palaikomi parametrai

APPDIR=<path>

Path – galiojantis aplanko kelias

Taikomosios programos diegimo aplankas.

APPDATADIR=<path>

Path – galiojantis aplanko kelias

Taikomosios programos duomenų diegimo aplankas.

MODULEDIR=<path>

Path – galiojantis aplanko kelias

Modulio diegimo aplankas.

ADDLOCAL=<list>

Komponento diegimas – neprivalomų funkcijų, kurios diegiamos lokaliai, sąrašas.

Naudojimas su ESET .msi paketais: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Daugiau informacijos apie ADDLOCAL ypatybę rasitehttp://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

Sąrašas ADDEXCLUDE yra kableliais atskirtas sąrašas su visų neįdiegtų funkcijų pavadinimais, pakeičiantis pasenusį REMOVE.

Pasirinkus nediegti funkcijos, visas kelias (t.y., visos jos antrinės funkcijos) ir susijusios nematomos funkcijos turi būti aiškiai nurodytos sąraše.

Naudojimas su ESET .msi paketais: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Pastaba

ADDEXCLUDE negalima naudoti kartu su ADDLOCAL.

Žr. dokumentus, skirtus msiexec versijai, naudojamai atitinkamiems komandinės eilutės jungikliams.

Taisyklės

ADDLOCAL sąrašas yra kableliais atskirtas visų funkcijų, kurios tui būti įdiegtos, vardų sąrašas.

Kai pasirenkama diegiama funkcija, visas kelias (visos pirminės funkcijos) turi būti aiškiai įtrauktas į sąrašą.

Žiūrėkite papildomas teisingo naudojimo taisykles.

Komponentai ir funkcijos

note

Pastaba

Komponentų diegimas naudojant ADDLOCAL/ADDEXCLUDE parametrus neveiks su ESET Endpoint Antivirus.

Funkcijos suskirstytos į 4 kategorijas:

Privaloma – funkcija visada diegiama.

Pasirinktinė – funkcijos galima atsisakyti ir nediegti.

Nematoma – loginė funkcija, būtina, kad kitos funkcijos galėtų tinkamai veikti

Vietos rezervavimo ženklasfunkcija, neturinti įtakos produktui, tačiau turi būti sąraše su papildomomis funkcijomis

ESET Endpoint Security funkcijų rinkinį sudaro:

Aprašymas

Funkcijos pavadinimas

Pirminė funkcija

Buvimas

Pagrindiniai programos komponentai

Computer

 

Vietos rezervavimo ženklas

Aptikimo modulis

Antivirus

Computer

Privalomas

Aptikimo modulis / kenkėjiškos programinės įrangos nuskaitymas

Scan

Computer

Privalomas

Aptikimo modulis / failų sistemos apsaugai realiuoju laiku

RealtimeProtection

Computer

Privalomas

Aptikimo modulis / kenkėjiškos programinės įrangos nuskaitymas / dokumentų apsauga

DocumentProtection

Antivirus

Pasirenkama

Įrenginio kontrolė

DeviceControl

Computer

Pasirenkama

Tinklo apsauga

Network

 

Vietos rezervavimo ženklas

Tinklo apsauga / užkarda

Firewall

Network

Pasirenkama

Tinklo apsauga / tinklo apsauga nuo atakų / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Pasirenkama

Saitynas ir el. paštas

WebAndEmail

 

Vietos rezervavimo ženklas

Žiniatinklis ir el. paštas / protokolų filtravimas

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Nematoma

Saitynas ir el. paštas / prieigos prie saityno apsauga

WebAccessProtection

WebAndEmail

Pasirenkama

Saitynas ir el. paštas / el. pašto programų apsauga

EmailClientProtection

WebAndEmail

Pasirenkama

Žiniatinklis ir el. paštas / el. pašto kliento apsauga / el. pašto klientai

MailPlugins

EmailClientProtection

Nematoma

Saitynas ir el. paštas / el. pašto programų apsauga / apsauga nuo brukalo

Antispam

EmailClientProtection

Pasirenkama

Saitynas ir el. paštas / saityno kontrolė

WebControl

WebAndEmail

Pasirenkama

Įrankiai / ESET RMM

Rmm

 

Pasirenkama

Naujinimas / profiliai / naujinimo veidrodinis atspindys

UpdateMirror

 

Pasirenkama

„ESET Enterprise Inspector“ papildinys

EnterpriseInspector

 

Nematoma

Grupės funkcijų rinkinys:

Aprašymas

Funkcijos pavadinimas

Funkcijos buvimas

Visos privalomos funkcijos

_Base

Nematoma

Visos galimos funkcijos

ALL

Nematoma

Papildomos taisyklės

Jei kuri nors WebAndEmail funkcija pasirenkama diegti, į sąrašą turi būti įtraukta ir nematoma ProtocolFiltering funkcija.

Visų funkcijų pavadinimų didžiosios ir mažosios raidės yra skiriamos, pavyzdžiui UpdateMirror nėra tas pats, kas UPDATEMIRROR.

Konfigūracijos ypatybių sąrašas

Ypatybė

Vertė:

Funkcija

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – išjungta
1 – įjungta

PUA aptikimas

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Žr. toliau

Žr. „LiveGrid“ ypatybę toliau

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – išjungta
1 – įjungta

Suplanuokite ir vykdykite Kompiuterio nuskaitymas po įdiegimo

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – išjungta
1 – įjungta

Įgaliotojo serverio parametrai

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

Tarpinio serverio IP adresas

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Tarpinio serverio prievado numeris

CFG_PROXY_USERNAME=

<naudotojo vardas>

Atpažinimo vartotojo vardas

CFG_PROXY_PASSWORD=

<slaptažodis>

Atpažinimo slaptažodis

ACTIVATION_DATA=

Žr. toliau

Produkto aktyvinimas, licencijos raktas arba autonominis licencijos failas

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – išjungta
1 – įjungta

Kai nustatyta „1“, nerodyti produkto aktyvinimo lango po pirmojo paleidimo

ADMINCFG=

<path>

Kelias į eksportuotą XML konfigūraciją
(numatytoji vertė cfg.xml)

Konfigūravimo ypatybės tik ESET Endpoint Security

 

CFG_EPFW_MODE=

0 – automatinė (numatytoji)
1 – interaktyvi
2 – grįsta politika
3 – mokomoji

Užkarda filtravimo režimas

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<timestamp>

Mokomojo režimo pabaigos data kaip „Unix“ laiko žyma

LiveGrid® ypatybė

Diegiant ESET Endpoint Security su CFG_LIVEGRID_ENABLED produkto elgesys po įdiegimo bus:

Funkcija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

„ESET LiveGrid®“ reputacijos sistema

Įjungta

Įjungta

Atgalinio ryšio sistema „ESET LiveGrid®“

Išjungta

Įjungta

Pateikti anoniminę statistiką

Išjungta

Įjungta

Ypatybė ACTIVATION_DATA

Formatas

Būdas

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktyvinimas naudojant ESET licencijos raktą (turi būti aktyvus interneto ryšys)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktyvinimas naudojant autonominį licencijos failą

Kalbos ypatybės

ESET Endpoint Security kalba (būtina nurodyti abi ypatybes).

Ypatybė

Vertė:

PRODUCT_LANG=

LCID dešimtainis skaičius (lokalės ID), pvz., 1033 anglų k. (JAV), žr. kalbų kodų sąrašą.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID eilutė (kalbos kultūros pavadinimas) mažosiomis raidėmis, pvz., en-us anglų k. (JAV), žr. kalbos kodų sąrašą.

Diegimo naudojant komandinę eilutę pavyzdžiai

important

Svarbu

Prieš diegdami būtinai perskaitykite Galutinio Naudotojo licencijos sutartį yra pasirūpinkite administratoriaus teisėmis.

example

Pavyzdys

Išskirkite NetworkProtection dalį iš diegimo (taip pat reikia nurodyti visas antrines funkcijas):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection
 

example

Pavyzdys

Jei norite, kad ESET Endpoint Security būtų automatiškai sukonfigūruota po diegimo, galite nurodyti pagrindinius konfigūravimo parametrus diegimo komandoje.

Diekite ESET Endpoint Security su įjungta ESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
 

example

Pavyzdys

Įdiekite į kitą diegimo katalogą, o ne į numatytąjį.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\
 

example

Pavyzdys

Įdiekite ir aktyvinkite ESET Endpoint Security naudodami savo ESET licencijos raktą.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

 

example

Pavyzdys

Tylusis diegimas naudojant išsamų registravimą (praverčia trikčių diagnostikai) ir RMM tik su privalomais komponentais:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 

example

Pavyzdys

Priverstinis tylusis diegimas su nurodyta kalba.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us
 

Komandinės eilutės parinktys po diegimo

ESET CMD importuoti .xml konfigūravimo failą arba įjungti / išjungti apsaugos funkciją

Komandinės eilutės skaitytuvas paleiskite kompiuterio nuskaitymą iš komandinės eilutės