Automatinė paleidimo failo patikra

Kurdami suplanuotą sistemos paleidimo failo patikros užduotį toliau pateikiamus parametrus galite pakeisti įvairiai:

Išskleidžiamajame meniu Nuskaitymo tikslas pasitelkus slaptą modernų algoritmą nurodomas nuskaitymo išsamumas failams, kurie vykdomi paleidžiant sistemą. Failai išdėstomi mažėjimo tvarka pagal šiuos kriterijus:

Visi registruotieji failai (daugiausia nuskaitytų failų)

Retai naudojami failai

Įprastai naudojami failai

Dažnai naudojami failai

Tik dažniausiai naudojami failai (nuskaitoma mažiausiai failų)

Įtraukiamos ir dvi konkrečios grupės:

Failai, paleidžiami prieš prisijungiant vartotojui – failai iš tokių vietų, kurias galima pasiekti vartotojui neprisijungus (tai beveik visos paleidimo vietos, pavyzdžiui, paslaugos, naršyklės pagalbos objektai, „winlogon“ pranešimai, „Windows“ planuoklės įrašai, žinomi dll ir pan.).

Failai, paleidžiami vartotojui prisijungus failai iš tokių vietų, kurias galima pasiekti tik vartotojui prisijungus (tai failai, kuriuos paleidžia konkretus vartotojas, paprastai šie failai yra saugomi HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run).

Failų, kuriuos reikia nuskaityti, sąrašai yra fiksuoti kiekvienai anksčiau minėtai grupei.

Nuskaitymo prioritetas – prioriteto lygis, naudojamas nustatant, kada prasidės skenavimas:

Kai laisva – užduotis bus atliekama, tik kai sistema veiks laukimo režimu,

Žemiausias – esant pačiai mažiausiai sistemos apkrovai,

Žemesnis – esant mažai sistemos apkrovai,

Įprastas – esant vidutinei sistemos apkrovai.