Išplėstinės nuskaitymo parinktys

Šiame lange galite nurodyti suplanuotos kompiuterio nuskaitymo užduoties išplėstines parinktis. Išskleidžiamajame meniu galite nustatyti veiksmą, kuris bus atliekamas automatiškai pabaigus nuskaitymą:

Išjungti – pasibaigus nuskaitymui kompiuteris išjungiamas.

Paleisti iš naujo – užbaigus nuskaitymą uždaromos visos atidarytos programos, o kompiuteris paleidžiamas iš naujo.

Miego režimas – įrašomas jūsų seansas ir įjungiamas kompiuterio energijos taupymo režimas, kurį išjungę galite greitai tęsti darbą.

Sulaikytosios veiksenos režimas – visus RAM vykdomus procesus perkelia į specialų failą standžiajame diske. Kompiuteris išjungiamas, tačiau kitą kartą įjungę galite tęsti darbą nuo ten, kur baigėte.

Jokių veiksmų – užbaigus nuskaitymą nebus atliekami jokie veiksmai.

note

Pastaba

Atminkite, kad miego režimu veikiantis kompiuteris nėra išjungtas. Jame toliau veikia pagrindinės funkcijos ir vartojama elektros energija, jei kompiuteris veikia naudodamas akumuliatorių. Jei norite pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, pavyzdžiui, išvykę iš biuro, rekomenduojame naudoti sulaikytosios veiksenos režimą.

Pasirinkite Veiksmo negali atšaukti vartotojas, kad uždraustumėte neįgaliotiems vartotojams sustabdyti veiksmus, kurie atliekami užbaigus nuskaitymą.

Jei ribotų teisių vartotojui norite leisti nurodytam laikui pristabdyti kompiuterio nuskaitymą, pasirinkite parinktį Vartotojas nuskaitymą gali pristabdyti (min.).

Taip pat žiūrėkite skyrių Nuskaitymo eiga.