Pridėti arba redaguoti našumo išimtis

Šis dialogo langas neįtraukia konkretaus kelio (failo arba katalogo) šiame kompiuteryje.

note

Pasirinkite kelią arba įveskite ranka

Norėdami pasirinkti tinkamą kelią, spustelėkite ... lauke Kelias.

Jei įvedate ranka, daugiau išimčių formatų pavyzdžių žr. toliau.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Galite naudoti pakaitos simbolius norėdami neįtraukti failų grupės. Klaustukas (?) reiškia vieną simbolį, o žvaigždutė (*) reiškia eilutę iš nulio ar daugiau simbolių.

example

Išimties formatas

Norėdami neįtraukti visų aplanke esančių failų, įveskite kelią į aplanką ir naudokite kaukę *.*.

Norėdami neįtraukti tik „doc“ failų, naudokite kaukę *.doc.

Jei vykdomojo failo pavadinimas turi konkretų simbolių skaičių (su skirtingais simboliais) ir žinote tik pirmąjį simbolį (pavyzdžiui, „D“), naudokite šį formatą:
D????.exe (klaustukai pakeičia trūkstamus (nežinomus) simbolius).

example

Sistemos kintamieji išskyrimuose

Galite naudoti sistemos kintamuosius kaip %PROGRAMFILES% norėdami nustatyti nuskaitymo išskyrimus.

Jei norite neįtraukti aplanko Programiniai failai naudodami šį sistemos kintamąjį, naudokite kelią %PROGRAMFILES%\* (nepamirškite kelio gale pridėti įžambaus kairinio brūkšnio ir žvaigždutės) pridedami jį į išskyrimus

Jei norite neįtraukti visų pakatalogio %PROGRAMFILES% failų ir aplankų, naudokite kelią %PROGRAMFILES%\Excluded_Directory\*

hmtoggle_plus0 Išskleiskite palaikomų sistemos kintamųjų sąrašą

example

Kelio išimtys, naudojant žvaigždutę

Keletas išskyrimo naudojant žvaigždutę pavyzdžių:

C:\Tools\* – kelias turi pasibaigti įžambiu kairiniu brūkšniu ir žvaigždute, nurodančia, kad tai yra aplankas ir kad visi antriniai aplankai neįtraukiami.
C:\Tools\*.dat – tai neįtrauks .dat failų, esančių Tools aplanke.
C:\Tools\sg.dat – neįtrauks šio konkretaus failo, į kurį veda konkretus kelias.

Našumo išimčių išimtis:

C:\Tools\*.* – veikia taip pat, kaip C:\Tools\* (negalvokite, kad šablonas *.* neįtrauks tik failų su plėtiniais Tools aplanke).

Klaidingos ranka įvestos išimties pavyzdys:

C:\ToolsTools aplankui nebus taikoma išimtis. Skaitytuvui Tools gali atrodyti ir kaip failo pavadinimas.
C:\Tools\ – nepamirškite kelio gale pridėti žvaigždutę: C:\Tools\*

example

Pakaitos simboliai kelio viduryje

Primygtinai rekomenduojame nenaudoti pakaitos simbolių kelio viduryje (pavyzdžiui, C:\Tools\*\Data\file.dat), nebent to reikalauja jūsų sistemos infrastruktūra. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. toliau pateiktą Žinių bazės straipsnį.

Nėra jokių pakaitos simbolių naudojimo kelio viduryje apribojimų, kai naudojate aptikimo išimtis.

example

Išskyrimų tvarka

Išskyrimų pirmenybės lygio negalima reguliuoti mygtukais aukštyn / žemyn(kaip Užkardos taisyklių, kurias galima vykdyti iš viršaus į apačią)

Kai pirma taikoma taisyklė yra suderinta skaitytuvo, antra taikoma taisyklė nebus vertinama

Kuo mažiau taisyklių, tuo geresnis nuskaitymų rezultatas

Venkite kurti jau esamas taisykles