Vartotojo sąsaja

Pagrindinis ESET Endpoint Security programos langas yra padalytas į du pagrindinius skyrius. Dešinėje esantis pagrindinis langas rodo informaciją, kuri atitinka kairėje esančiame pagrindiniame meniu pasirinktą parinktį.

Čia pateikiami pagrindinio meniu parinkčių aprašai:

Apsaugos būsena – pateikia informacijos apie ESET Endpoint Security apsaugos būseną.

Kompiuterio nuskaitymas – ši parinktis leidžia konfigūruoti ir paleisti išmaniojo, pasirinktinio arba nešiojamosios laikmenos nuskaitymo procesą. Taip pat galima pakartoti paskutinį vykdytą nuskaitymą.

Naujinimas – rodo informaciją apie aptikimo modulį ir suteikia galimybę rankiniu būdu tikrinti, ar yra naujinimų.

Nustatymai – nurodykite šią parinktį, kad galėtumėte pakoreguoti kompiuterio, tinklo arba saityno ir el. pašto saugumo parametrus.

Įrankiai – suteikia prieigą prie žurnalo failų, apsaugos statistikos, veiklos stebėjimo, veikiančių procesų, planuoklės, karantino, tinklo ryšių, ESET SysInspector ir ESET SysRescue, kad galėtumėte sukurti pagalbos CD. Be to, galima pateikti mėginį analizei.

Žinynas ir palaikymas – suteikia prieigą prie žinyno failų, ESET žinių bazės ir ESET bendrovės interneto svetainės. Be to, čia taip pat pateikiami saitai, skirti atverti techninės pagalbos užklausą, palaikymo įrankius ir informaciją apie produkto suaktyvinimą.

PAGE_HOME

Ekrane Apsaugos būsena pateikiama informacijos apie jūsų kompiuterio saugumą ir esamą apsaugos lygį. Žalia maksimalios apsaugos būsena rodo, kad užtikrinama maksimali apsauga.

Būsenos lange papildomai pateikiama sparčiųjų saitų į dažnai naudojamas ESET Endpoint Security funkcijas bei informacijos apie paskutinį naujinimą.

Ką daryti, jeigu programa neveikia tinkamai?

Prie visų veikiančių programos modulių rodoma rodoma žalia varnelė. Jei į atitinkamą modulį reikia atkreipti dėmesį, prie jo rodomas raudonas šauktukas arba oranžinė pranešimo piktograma. Papildoma informacija apie modulį, įskaitant mūsų rekomendacijas apie tai, kaip atkurti jo veikimą, rodoma lango viršutinėje dalyje. Norėdami pakeisti modulio būseną, pagrindiniame meniu spustelėkite Nustatymas ir tada spustelėkite norimą modulį.

PAGE_STATUS_02

MONITOR_RED        Raudona šauktuko (!) piktograma nurodo, kad maksimali jūsų kompiuterio apsauga nėra užtikrinta. Su tokiu pranešimu galite susidurti esant tokioms aplinkybėms:

Apsauga nuo virusų ir šnipinėjimo programų pristabdyta – tam, kad vėl įjungtumėte apsaugą nuo virusų ir šnipinėjimo programų, spustelėkite Paleisti visus apsaugos nuo virusų ir šnipinėjimo programų modulius polangyje Apsaugos būsena arba Įjungti apsaugą nuo virusų ir šnipinėjimo programų polangyje Nustatymas, kuris yra pagrindiniame programos lange.

Apsauga nuo virusų neveikia – inicijuoti virusų nuskaitymo programos nepavyko. Daugelis ESET Endpoint Security modulių tinkamai neveiks.

Apsauga nuo sukčiavimo apsimetant neveikia – ši funkcija neveikia, nes neaktyvūs kiti būtini programos moduliai.

ESET užkarda išjungta – apie šią problemą informuoja raudona piktograma ir saugumo pranešimas šalia elemento Tinklas. Tam, kad vėl įjungtumėte tinklo apsaugą, spustelėkite Įjungti filtravimo režimą.

Užkardos inicijuoti nepavyko – asmeninė užkarda išjungta dėl sistemos integravimo problemų. Kuo greičiau paleiskite kompiuterį iš naujo.

Aptikimo modulis pasenęs – ši klaida bus parodoma po keleto nesėkmingų bandymų atnaujinti aptikimo modulį (anksčiau vadintą virusų kodų duomenų baze). Rekomenduojame patikrinti naujinimo parametrus. Dažniausiai pasitaikanti šios klaidos priežastis yra neteisingai įvesti atpažinimo duomenys arba neteisingai sukonfigūruoti prisijungimo parametrai.

Produktas nesuaktyvintas arba Licencijos galiojimas baigėsi – apie tai praneša raudona apsaugos būsenos piktograma. Kai baigiasi licencijos galiojimas, programa negali atsinaujinti. Laikydamiesi perspėjimo lange pateikiamų instrukcijų atnaujinkite licenciją.

Pagrindinio kompiuterio apsaugos nuo įsilaužimo sistema (HIPS) išjungta – ši problema nurodoma tada, kai HIPS išjungta naudojantis funkcija „Išplėstinis nustatymas“. Tai reiškia, kad jūsų kompiuteris nebesaugomas nuo tam tikrų tipų grėsmių. Apsauga turi būti kuo greičiau įjungta spustelėjus Įjungti HIPS.

ESET LiveGrid® išjungta – ši problema nurodoma tada, kai ESET LiveGrid® išjungta naudojantis išplėstiniu nustatymu.

Suplanuotų reguliarių naujinimų nėra – ESET Endpoint Security netikrins, ar yra svarbių naujinių, jei nesuplanuosite naujinimo užduoties.

Apsauga nuo slaptųjų virusų išjungta – tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti apsaugą nuo slaptųjų virusų.

Tinklo prieiga užblokuota – rodoma, kai šios darbo vietos kliento užduotis Izoliuoti kompiuterį nuo tinklo paleidžiama iš ESMC. Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su sistemos administratoriumi.

Failų sistemos apsauga realiuoju laiku pristabdyta – apsaugą realiuoju laiku išjungė vartotojas. Jūsų kompiuteris neapsaugotas nuo grėsmių. Tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti apsaugą realiuoju laiku.

MONITOR_ORANGE        Oranžinė „i“ reiškia, kad jūsų ESET produktui reikia skirti dėmesio: reikia išspręsti nekritinę problemą. Galimos priežastys:

Išjungta saityno prieigos apsauga – spustelėkite saugos pranešimą, kad iš naujo įjungtumėte saityno prieigos apsaugą, tada spustelėkite Įjungti prieigos prie saityno apsaugą.

Jūsų licencijos galiojimo laikas greitai baigsis – apie tai praneša apsaugos būsenos piktograma su šauktuku. Kai jūsų licencijos galiojimas pasibaigia, programa nebegali atlikti naujinimų ir apsaugos būsenos piktograma pasidaro raudona.

Apsauga nuo įtraukimo į užgrobtų kompiuterių tinklą pristabdyta – tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti apsaugą nuo įtraukimo į užgrobtų kompiuterių tinklą.

Apsauga nuo atakos iš tinklo (IDS) pristabdyta – tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti apsaugą nuo atakos iš tinklo (IDS).

Apsauga nuo brukalo pristabdyta – tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti apsaugą nuo brukalo.

Saityno kontrolė pristabdyta – tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti saityno kontrolę.

Aktyvus politikos nepaisymas – politikos nustatytos konfigūracijos laikinai nepaisoma, galbūt tol, kol bus baigtas trikčių šalinimas. Nepaisyti politikos parametrų leidžiama tik įgaliotam vartotojui. Daugiau informacijos žr. Kaip naudoti nepaisymo režimą.

Įrenginio kontrolė pristabdyta – tam, kad šią funkciją vėl įjungtumėte, spustelėkite Įjungti įrenginio kontrolę.

Norėdami pirmajame ESET Endpoint Security lange reguliuoti produktų būsenų matomumą, žr. Programos būsenos.

Jei nepavyksta išspręsti problemos naudojant siūlomus sprendimus, spustelėkite Žinynas ir palaikymas, kad galėtumėte pasinaudoti žinyno failais arba ieškoti ESET žinių bazėje. Jei vis dar reikia pagalbos, galite pateikti ESET techninės pagalbos prašymą. ESET techninės pagalbos tarnyba greitai atsakys į jūsų klausimus ir padės rasti sprendimą.

note

Pastaba

Jei būsena priklauso funkcijai, kurią ESMC politika blokuoja, nuorodos spustelėti neleidžiama.