Karantinas

Pagrindinė karantino funkcija yra saugiai laikyti užkrėstus failus. Failus reikia karantinuoti, jeigu jų nepavyksta išvalyti, jeigu nėra saugu ar nepatariama juos naikinti arba jeigu ESET Endpoint Security neteisingai juos aptinka.

Karantiną galima pasiekti ESET Endpoint Security pagrindiniame programos lange spustelėjus Įrankiai > Karantinas.

Galite karantinuoti bet kurį failą arba failui karantinuoti rankiniu būdu galite tiesiog spustelėti failą ir laikydami nuspaudę pelės mygtuką perkelkite pelės žymeklį į pažymėtą sritį, tada mygtuką atleiskite. Tada programa perkeliama į pirmą planą. Tai nerekomenduojama, jei failas elgiasi įtartinai, bet jo neaptinka antivirusinė programa. Karantinuoti failai gali būti pateikti ESET tyrimų laboratorijos analizei.

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Karantino aplanke laikomus failus galima peržiūrėti lentelėje, kurioje rodoma karantinavimo data ir laikas, kelias į originalią užkrėsto failo vietą, failo dydis baitais, priežastis (pvz., objektą įdėjo vartotojas) ir aptikimų skaičius.

Failų karantinavimas

ESET Endpoint Security automatiškai karantinuoja panaikintus failus (jei šios parinkties neišjungiate perspėjimo lange). Jei reikia, visus įtartinus failus galite karantinuoti rankiniu būdu spustelėdami Perkelti į karantiną. Pradinis failas bus pašalintas iš savo pradinės vietos. Tam galima naudoti ir kontekstinį meniu – spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu langą Karantinas ir pasirinkite Karantinuoti failą.

Atkūrimas iš karantino

Karantinuotus failus galima atkurti į jų originalią vietą. Jei norite atkurti karantinuotą failą, spustelėkite jį dešiniuoju klavišu karantino lange ir kontaktiniame meniu pasirinkite Atkurti. Jei failas yra pažymėtas kaip galima nepageidaujama programa, taip pat galėsite pasirinkti Atkurti ir neįtraukti į nuskaitymą. Be to, kontekstiniame meniu siūloma parinktis Atkurti į..., kuri leidžia atkurti failą į kitą vietą (ne į tą, iš kurios jis buvo panaikintas).

Naikinimas iš karantino – spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu pateiktą elementą ir pasirinkite Naikinti iš karantino arba pasirinkite norimą naikinti elementą ir klaviatūroje paspauskite klavišą Delete. Galite pasirinkti kelis failus ir panaikinti juos vienu kartu.

note

Pastaba

Jei programa klaidingai karantinavo nekenksmingą failą, neįtraukite failo į nuskaitymą, kai jį atkursite, ir nusiųskite į ESET techninės pagalbos tarnybą.

Failų pateikimas iš karantino

Jei karantinavote įtartiną failą, kurio neaptiko programa, arba jei failas buvo neteisingai priskirtas grėsmei ir dėl to karantinuotas, nusiųskite failą į ESET virusų laboratoriją. Norėdami pateikti failą iš karantino, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu failą ir pasirinkite Pateikti analizuoti iš kontekstinio meniu.