HIPS taisyklių tvarkymas

Vartotojo apibrėžtų ir automatiškai įtrauktų taisyklių iš HIPS sistemos sąrašas. Daugiau informacijos apie taisyklių kūrimą ir HIPS operacijas galima rasti skyriuje HIPS taisyklių nustatymai. Taip pat žr. Bendrieji HIPS principai.

Stulpeliai

Taisyklė – vartotojo pasirinktas arba automatiškai sukurtas taisyklės pavadinimas.

Įjungtaišjunkite šią parinktį, jei taisyklę norite išlaikyti sąraše, bet nenorite jos naudoti.

Veiksmas – taisykle apibrėžiamas veiksmas – Leisti, Blokuoti arba Klausti – kuris turi būti atliekamas esant tinkamoms sąlygoms.

Šaltiniai – taisyklė bus naudojama, tik jei įvykis suaktyvinamas šios (šių) taikomosios (-ųjų) programos (-ų).

Paskirtis – taisyklė bus naudojama tik tada, jei operacija yra susijusi su konkrečiu failu, programa ar registro įrašu.

Žurnalas – jei suaktyvinsite šią parinktį, informacija apie šią taisyklę bus įrašyta į HIPS žurnalą.

Pranešti – suaktyvinus veiksmą apatiniame dešiniajame kampe pasirodys mažas iškylantysis pranešimas.

Valdymo elementai

Pridėti – sukuriama nauja taisyklė.

Redaguoti – leidžia redaguoti pasirinktus įrašus.

Šalinti – pašalinami pasirinkti įrašai.

HIPS taisyklių pirmenybė

HIPS taisyklių pirmenybės lygio negalima reguliuoti mygtukais aukštyn / žemyn (kaip Užkardos taisyklių, kurias galima vykdyti iš viršaus į apačią).

Visos sukurtos taisyklės yra lygiavertės

Kuo konkretesnė taisyklė, tuo didesnė pirmenybė (pvz., konkrečios programos taisyklė turi didesnę pirmenybę, nei taisyklė visoms programoms)

HIPS turi didesnės pirmenybės vidinių taisyklių, kurios nėra jums pasiekiamos (pvz., negalite apeiti savigynos taisyklių)

Jūsų sukurtos taisyklės, dėl kurių gali užstrigti operacinė sistema, nebus taikomos (jų pirmenybė bus mažiausia).