HIPS interaktyvusis langas

HIPS pranešimo lange galite sukurti taisyklę, paremtą naujais veiksmais, kuriuos aptinka HIPS, ir tada apibrėžti sąlygas, kuriomis leidžiamas arba uždraudžiamas šis veiksmas.

Pranešimo lange sukurtos taisyklės laikomos prilygstančiomis taisyklėms, sukurtoms rankiniu būdu. Taisyklė, sukurta pranešimo lange, gali būti ne tokia konkreti kaip šį dialogo langą suaktyvinusi taisyklė. Tai reiškia, kad, sukūrus taisyklę dialogo lange, tokia pati operacija gali suaktyvinti tą patį langą. Jei reikia daugiau informacijos, žr. HIPS taisyklių pirmenybė.

Jei numatytasis taisyklės veiksmas yra Kaskart klausti, kaskart susidarius taisyklės taikymo sąlygoms pasirodys dialogo langas. Galite pasirinkti Uždrausti arba Leisti operaciją. Jei per skirtą laiką nepasirinksite veiksmo, naujas veiksmas bus pasirinktas pagal taisykles.

Parinktis Prisiminti, kol programa baigs darbą leidžia naudoti veiksmą (Leisti / drausti) tol, kol bus pakeistos taisyklės ar filtravimo režimas, bus atnaujintas HIPS modulis ar sistema bus paleista iš naujo. Atlikus bet kuriuos iš šių trijų veiksmų laikinosios taisyklės bus panaikintos.

Parinktis Kurti taisyklę ir įsiminti visam laikui sukurs naują HIPS taisyklę, kurią vėliau galima pakeisti dalyje HIPS taisyklių tvarkymas (būtinos administratoriaus teisės).

Apačioje spustelėkite Išsami informacija, kad pamatytumėte kuri programa aktyvina operaciją, kokia failo reputacija arba kokią operaciją prašoma leisti arba drausti.

Išsamesnius taisyklės parametrų nustatymus pasieksite spustelėję Išplėstinės parinktys. Tolesnės parinktys pasiekiamos pasirinkus Kurti taisyklę ir įsiminti visam laikui:

Sukurti taisyklę, galiojančią tik šiai programai – jei išvalote šį žymės langelį, taisyklė bus sukurta visoms šaltinio programoms.

Tik šiai operacijai – pasirinkite taisyklės failą / programą / registro operaciją (-as). Žr. visų HIPS operacijų aprašus.

Tik šiam tikslui – pasirinkite taisyklės failą / programą / registro tikslą (-us).

important

Nesibaigiantys HIPS pranešimai?

Norėdami, kad pranešimai nebebūtų rodomi, pakeiskite filtravimo režimą į Automatinis režimas dalyje Išplėstiniai nustatymai (F5) > Aptikimo modulis > HIPS > Bendra.

DIALOG_HIPS