Užkardos zonos

Jei reikia daugiau informacijos apie zonas, skaitykite skyrių Zonų konfigūravimas.

Stulpeliai

Pavadinimas – nuotolinių kompiuterių grupės pavadinimas.

IP adresai – nuotoliniai IP adresai, kurie priklauso šiai zonai.

Valdymo elementai

Pridėdami arba redaguodami zoną galite naudotis šiais laukais:

Pavadinimas – nuotolinių kompiuterių grupės pavadinimas.

Aprašas – bendras grupės aprašas.

Nuotolinio kompiuterio adresas (IPv4, IPv6, intervalas, kaukė) – leidžia pridėti nuotolinį adresą, adresų intervalą arba potinklį.

Šalinti – zona pašalinama iš sąrašo.

note

Pastaba

Atminkite, kad iš anksto nustatytų zonų negalima pašalinti.