Naujų URL adresų sąrašo kūrimas

Šiame skyriuje galima nurodyti sąrašus URL adresų / kaukių, kurie bus blokuojami, leidžiami arba netikrinami.

Kuriant naują sąrašą, galima konfigūruoti tokias parinktis:

Adresų sąrašo tipas – galimi trys iš anksto nustatyti sąrašo tipai:

Netikrinami – ieškant kenkėjiško kodo jokie į šį sąrašą įtraukti adresai nebus tikrinami.

Blokuojami vartotojui nebus leidžiama prieiga prie adresų, nurodytų šiame sąraše.

Leidžiamijei jūsų politika yra sukonfigūruota naudoti šią funkciją, o prie šio sąrašo pridedama pakaitos simbolio (*) reikšmė, jums bus leidžiama pasiekti adresus šiame sąraše, net jei adresai yra įtraukti ir į blokuojamųjų sąrašą.

Sąrašo pavadinimas – nurodykite sąrašo pavadinimą. Redaguojant vieną iš trijų iš anksto nustatytų sąrašų šio lauko nėra.

Sąrašo aprašas – įveskite trumpą sąrašo aprašymą (nebūtina). Redaguojant vieną iš trijų iš anksto nustatytų sąrašų šio lauko nėra.

Sąrašas aktyvus pasirinkite slankiklio stulpelį ir suaktyvinkite sąrašą.

Pranešti, kai naudojama – pasirinkite slankiklio stulpelį, jei norite gauti pranešimą, kai šis sąrašas bus naudojamas HTTP svetainei, kurioje apsilankėte, įvertinti. Pavyzdžiui, jei svetainė yra užblokuojama arba leidžiama, kadangi yra įtraukta į užblokuotų arba leidžiamų adresų sąrašą, išsiunčiamas pranešimas. Pranešimas bus nurodytas sąrašo, kuriame yra svetainė, pavadinimas.

Registravimo svarba – išskleidžiamajame meniu pasirinkite registravimo svarbą. Nuotolinis administratorius gali rinkti įrašus su įspėjimų daugiažodiškumu.

Valdymo elementai

Pridėti – pridėkite prie sąrašo naują URL adresą (kelias vertes atskirkite skyrikliais).

Redaguoti – modifikuoja sąraše esamą adresą. Tai galima padaryti tik su adresais, sukurtais naudojant parinktį Pridėti.

Šalinti – panaikina iš sąrašo jame esančius adresus. Tai galima padaryti tik su adresais, sukurtais naudojant parinktį Pridėti.

Importuoti – importuokite failą su URL adresais (atskirkite reikšmes eilučių skirtukais, pvz., „*.txt“ faile, naudojančiame koduotę UTF-8).