Užkardos taisyklės – nuotolinis

Prievadas – nuotolinio prievado numeris (-iai). Jeigu numeriai nepateikiami, taisyklė bus taikoma visiems prievadams. Pridėkite vieną ryšio prievadą arba jų intervalą.

IP – leidžia pridėti nuotolinį adresą, adresų intervalą arba potinklį. Adresas, intervalas / potinklis arba nuotolinė zona, kuriems taikoma taisyklė. Jeigu reikšmė nepateikiama, taisyklė bus taikoma visiems ryšiams.

Zonos – pridėtų zonų sąrašas.

Pridėti – pridėkite zoną, pasirinkdami ją išskleidžiamajame meniu. Zonai sukurti naudokite kortelę Zonos nustatymai.

Šalinti – pašalinamos zonos iš sąrašo.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE