Naujinimo nustatymai

Naujinimo nustatymų parinktys pasiekiamos Išplėstinių nustatymų medyje (F5) spustelėjus Naujinimas. Šiame skyriuje nurodoma naujinimo šaltinio informacija, tokia kaip naudojami naujinimo serveriai ir šių serverių autentiškumo patvirtinimo duomenys.

important

Tinkamas naujinimo nustatymų koregavimas

Kad naujinimai būtu atsisiunčiami tinkamai, labai svarbu teisingai įvesti visus naujinimo parametrus. Jei naudojate užkardą, įsitikinkite, kad jūsų ESET programai leidžiama jungtis prie interneto (t. y. leidžiamas HTTPS ryšys).

icon_section Pagrindinis

Šiuo metu naudojamas naujinimo profilis rodomas išskleidžiamajame meniuPasirinkti numatytąjį naujinimo profilį.

Norėdami sukurti naują profilį, žr. skyrių Profilių naujinimas

Automatinis profilio perjungimas – priskirkite naujinimo profilį pagal žinomus tinklus užkardoje. Automatinis profilio perjungimas leidžia pakeisti profilį specifiniam tinklui pagal planuoklės nustatymą. Daugiau informacijos žr. žinyno puslapiuose

Konfigūruoti atnaujinimų pranešimus (seniau – Pasirinkti gautus pranešimus apie atnaujinimą) – spustelėkite Redaguoti, jei norite pasirinkti, kokie programų pranešimai būtų rodomi. Galite pasirinkti, ar pranešimus Rodyti darbalaukyje ir (arba) Siųsti el. paštu.

Jei mėgindami atsisiųsti modulius patiriate sunkumų, spustelėkite Išvalyti šalia Išvalyti naujinimo podėlį, kad išvalytumėte laikinuosius naujinimo failus / podėlį.

Įspėjimai apie pasenusį aptikimo modulį

Automatiškai nustatyti didžiausią aptikimo modulio amžių galite nustatyti ilgiausią trukmę (dienomis), kuriai pasibaigus bus nurodoma, kad aptikimo modulis pasenęs. Numatytoji didžiausio aptikimo modulio amžiaus (dienomis) reikšmė yra 7.

Modulio atšaukimas

Jei įtariate, kad naujas aptikimo modulio ir (arba) programos modulio naujinimas gali būti nestabilus arba sugadintas, galite atšaukti keitimus į ankstesnę versiją ir išjungti visus pasirinkto laikotarpio naujinimus.

CONFIG_UPDATE_BASIC

icon_section Profiliai

Naujinimų profiliai gali būti sukurti įvairioms naujinimų konfigūracijoms ir užduotims. Kurti naujinimų profilius yra labai naudinga mobiliųjų vartotojams, kuriems reikalingas alternatyvus profilis, atitinkantis nuolat besikeičiančias interneto ryšio ypatybes.

Išskleidžiamajame meniu Pasirinkti redaguojamą profilį rodomas šiuo metu pasirinktas profilis, kuris pagal numatytuosius nustatymus nustatomas kaip Mano profilis.

Jei norite sukurti naują profilį, šalia Profilių sąrašas spustelėkite Redaguoti, įveskite savo Profilio pavadinimą ir spustelėkite Pridėti.

Naujinimai

Pagal numatytuosius nustatymus nustatyta parinkties Naujinimo tipas vertė yra Reguliarus naujinimas, kad naujinimo failai būtų automatiškai atsisiunčiami iš ESET serverio, kai tinklo srautas mažiausias. Išankstinio leidimo naujinimai (parinktis Išankstinio leidimo naujinimas) yra naujinimai, kuriems atliktas vidinis tikrinimas ir kurie bus greitai pateikti viešai. Įjungę išankstinio leidimo naujinimus galite pasinaudoti jų privalumais, gavę prieigą prie naujausių aptikimo metodų ir taisymų. Tačiau išankstinio leidimo naujinimai gali būti nepakankamai stabilūs visą laiką ir NETURĖTŲ būti naudojami gamybos serveriuose ir kompiuteriuose, kur reikalingas maksimalus prieinamumas ir stabilumas. Uždelstas naujinimas suteikia galimybę naujinti iš specialių naujinimo serverių, teikiančių naujas virusų duomenų bazių versijas su X valandų delsa, t. y. duomenų bazės patikrintos realioje aplinkoje ir dėl to laikomos stabiliomis.

Įjungti naujinių pristatymo optimizavimą – kai įgalinta, atnaujinimo failus galima atsisiųsti iš CDN (turinio teikimo tinklo). Išjungus šį nustatymą atsisiuntimai gali būti pertraukiami ir sulėtėti, kai specialių ESET naujinimo serverių apkrovos per didelės. Išjungti naudinga, kai užkarda leidžia prieigą tik prie ESET naujinimo serverių IP adresų arba kai ryšio su CDN paslaugos neveikia.

Klausti prieš atsisiunčiant naujinimą – programoje bus rodomas pranešimas, kuriame galėsite patvirtinti arba atsisakyti naujinimų failų atsisiuntimo. Jeigu naujinimo failo dydis yra didesnis nei nurodytas lauke Klausti, jeigu naujinimo failas yra didesnis negu (kB), programa rodys patvirtinimo dialogo langą. Jei naujinimo failo dydis yra nustatytas į 0 kB, programa visada rodys patvirtinimo dialogo langą.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Modulių naujinimai

Parinktis Pasirinkti automatiškai yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus. Pasirinktinis serveris yra vieta, kur laikomi naujinimai. Jei naudojate ESET serverį, rekomenduojame palikti įjungtą numatytąją parinktį.

Įjungti dažnesnius aptikimo parašų naujinimus – aptikimo parašai bus naujinami trumpesniais intervalais. Šio parametro išjungimas gali neigiamai paveikti aptikimo spartą.

Leisti naujinti modulius iš keičiamosios laikmenos – galite naujinti iš nešiojamosios laikmenos, kurioje yra sukurtas veidrodinis atspindys. Pasirinkus Automatinis, naujinimas vyks foniniu režimu. Jeigu norite rodyti naujinimo dialogus, pasirinkite Visada klausti.

Kai naudojate vietinį HTTP serverį, dar vadinamą veidrodžiu, naujinimo serveris turi būti nustatytas taip:
http://kompiuterio_pavadinimas_arba_jo_IP_adresas:2221

Kai naudojamas vietinis HTTP serveris su SSL, naujinimo serveris turi būti nustatytas taip:
https://kompiuterio_pavadinimas_arba_jo_IP_adresas:2221

Kai naudojamas vietinis bendrinamas aplankas, naujinimo serveris turi būti nustatytas taip:
\kompiuterio_pavadinimas_arba_jo_IP_adresas\bendrinamas_aplankas

note

HTTP serverio prievado numeris

HTTP serverio prievado numeris, nurodytas pateiktuose pavyzdžiuose, priklauso nuo to, kokio prievado klausosi jūsų HTTP/HTTPS serveris.

Programos komponento naujinimas

Žr. Programos komponento naujinimas

Naujinimo veidrodinis atspindys

Žr. Naujinimo veidrodinis atspindys.