Naujinimas iš veidrodinio atspindžio

Yra du pagrindiniai būdai, kuriuos naudodami galite sukurti veidrodinį atspindį – iš esmės saugyklą, iš kurios klientai gali atsisiųsti naujinimo failus. Aplankas su naujinimo failais gali būti pateikiamas kaip bendrinamas tinklo aplankas arba HTTP serveris.

Prieiga prie veidrodinio atspindžio naudojant vidinį HTTP serverį

Ši konfigūracija yra numatytoji, nurodyta iš anksto nustatytoje programos konfigūracijoje. Kad galėtumėte pasiekti veidrodinį atspindį per HTTP serverį, eikite į „Advanced setup“ (išplėstiniai nustatymai) > „Update“ (naujinti) > „Profiles“ (profiliai) > „Mirror“ (veidrodinis atspindys) ir pasirinkite „Create update mirror“ (sukurti naujinimo veidrodinį atspindį).

Skyriuje HTTP serveris, esančiame kortelėje Veidrodis, galite nurodyti Serverio prievadą, kuriame HTTP serveris klausys, bei Autentiškumo patvirtinimo tipą, kurį naudos HTTP serveris. Pagal numatytuosius nustatymus serverio prievadas yra 2221. Parinktis Autentiškumo patvirtinimas apibrėžia autentiškumo patvirtinimo būdą, kuris naudojamas prieigai prie naujinimo failų. Galimos šios parinktys: Nėra, Bazinis ir NTLM. Pasirinkite Bazinis, norėdami naudoti „base64“ koduotę su baziniu autentiškumo patvirtinimo būdu per vartotojo vardą ir slaptažodį. Parinktis NTLM skirta koduoti naudojant saugų kodavimo metodą. Čia patvirtinamas vartotojo, sukurto darbo vietoje, kurioje bendrinami naujinimo failai, autentiškumas. Numatytasis nustatymas yra Nėra, kuris suteikia prieigą prie naujinimo failų nereikalaujant pateikti atpažinimo duomenų.

warning

Įspėjimas

jeigu norite leisti prieigą prie naujinimo failų per HTTP serverį, veidrodinio atspindžio aplankas turi būti tame pačiame kompiuteryje, kaip ir jį sukūręs ESET Endpoint Security egzempliorius.

HTTP serverio SSL

Prijunkite savo Sertifikato grandinės failą arba sugeneruokite vartotojo pasirašomą sertifikatą, jeigu norite paleisti HTTP serverį su HTTPS (SSL) palaikymu. Galimi tokie sertifikatų tipai: PEM, PFX ir ASN. Siekiant užtikrinti papildomą saugumą, naujinimo failams atsisiųsti galima naudoti HTTPS protokolą. Naudojant šį protokolą, beveik neįmanoma atsekti duomenų persiuntimo ir prisijungimo kredencialų. Pagal numatytąją parinktį nustatoma parametro Privačiojo rakto tipas vertė Integruotas: tai reiškia, kad privatusis raktas yra pasirinkto sertifikato grandinės failo dalis.

note

Pastaba

Po kelių nesėkmingų bandymų atnaujinti aptikimo modulį iš veidrodinio atspindžio pagrindinio meniu naujinimo polangyje pasirodys klaidos pranešimas Netinkamas vartotojo vardas ir (arba) slaptažodis. Rekomenduojame eiti į Išplėstinis nustatymas > Naujinimas > Profiliai > Veidrodinis atspindys ir patikrinti vartotojo vardą bei slaptažodį. Dažniausiai pasitaikanti šios klaidos priežastis yra neteisingai įvesti atpažinimo duomenys.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE

Sukonfigūravus veidrodžio serverį, galima klientų kompiuteriuose pridėti naują naujinimo serverį. Tam atlikite šiuos veiksmus:

Eikite į Išplėstinis nustatymas (F5) ir spustelėkite Naujinimas > Profiliai > Bendra.

Išjunkite Pasirinkti automatiškai ir lauke Naujinimo serveris pridėkite naują serverį naudodami vieną iš šių formatų:
http://jūsų_serverio_IP_adresas:2221
https://jūsų_serverio_IP_adresas:2221 (jei naudojamas SSL)

Prieiga prie veidrodinio atspindžio per sistemos bendrinimus

Pirmiausia vietiniame arba tinklo įrenginyje reikia sukurti bendrinimo aplanką. Kurdami aplanką veidrodiniam atspindžiui, turite suteikti „rašymo“ prieigą vartotojui, kuris įrašys naujinimo failus į aplanką, ir „skaitymo“ prieigą visiems vartotojams, kurie vykdys ESET Endpoint Security naujinimus iš veidrodinio atspindžio aplanko.

Tada sukonfigūruokite prieigą prie veidrodinio atspindžio. Tai atliekama skirtuke Išplėstiniai nustatymai > Naujinimas > Profiliai > Veidrodinis atspindys išjungiant punktą Pateikti naujinimo failus per vidinį HTTP serverį. Ši parinktis yra įjungta pagal numatytuosius nustatymus programos diegimo pakete.

Jeigu bendrinimo aplankas yra kitame tinklo kompiuteryje, turite įvesti autentiškumo patvirtinimo duomenis, leidžiančius prieigą prie kito kompiuterio. Norėdami įvesti autentiškumo patvirtinimo duomenis, atverkite ESET Endpoint Security Išplėstiniai nustatymai (F5) ir spustelėkite Naujinimas > Profiliai > Jungtis prie LAN kaip. Naudojamas toks pat parametras kaip ir naujinant: žr. aprašymą skyriuje Jungtis prie LAN kaip.

Norint atidaryti veidrodinio atspindžio aplanką, tai turi būti padaryta toje pačioje paskyroje, kuri naudojama prisijungiant prie kompiuterio, kuriame sukurtas veidrodinis atspindys. Jei kompiuteris yra domene, turėtų būti naudojamas vartotojo vardas „domenas\vartotojas“. Jei kompiuteris ne domene, turėtų būti naudojama „jūsų_serverio_IP_adresas\vartotojas“ arba „pagrindiniokompiuteriopavadinimas\vartotojas“.

Baigę konfigūruoti veidrodį, klientų kompiuteriuose naujinimo serveriu nustatykite \\UNC\PATH, atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

1.Atidarykite ESET Endpoint Security Išplėstiniai nustatymai ir spustelėkite Naujinimas > Profiliai > Naujiniai.

2.Išjunkite Pasirinkti automatiškai šalia Modulių naujinimai ir pridėkite naują serverį prie lauko Naujinimo serveris, laikydamiesi formato \\UNC\PATH.

note

Pastaba

Kad naujinimai tinkamai veiktų, kelias į veidrodinio atspindžio aplanką turi būti nurodytas kaip UNC kelias. Naujinimai iš susietų įrenginių gali neveikti.

 

important

Veidrodinio atspindžio kūrimas, naudojant Veidrodžių įrankį

Veidrodžių įrankis sukuria aplankų struktūrą, kuri atlieka kitas funkcijas nei „Endpoint“ veidrodinis atspindys. Kiekviename aplanke yra naujinimo failai grupei produktų. Turite nurodyti visą kelią iki tinkamo aplanko produkto, kuris naudoja veidrodinį atspindį naujinimo nustatymuose.

Pavyzdžiui, norėdami naujinti ESMC 7 iš veidrodinio atspindžio, nustatykite Naujinimo serveris į (pagal jūsų HTTP serverio pagrindinę vietą):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Paskutinis skyrius valdo programos komponentus (PCU). Pagal numatytuosius nustatymus atsisiųsti programos komponentai būna paruošti kopijuoti į vietinį veidrodinį atspindį. Jei suaktyvinate parinktį Programos komponentų naujinimas, visiškai nereikia spustelėti Naujinti, nes failai į vietinį veidrodinį atspindį nukopijuojami automatiškai, kai tik tampa prieinami. Žiūrėkite Naujinimo režimas norėdami rasti daugiau informacijos apie programos komponentų naujinimus.