Pridėti arba redaguoti procesų išskyrimus

Šiame dialogo lange leidžiama pridėti procesus, neįtraukus į aptikimo modulį. Procesų išimtys padeda sumažinti galimų konfliktų riziką ir padidina išimtinių programų našumą, o tai padidina bendrą operacinės sistemos našumą ir stabilumą. Proceso / programos išimtis yra jos vykdomojo failo (.exe) įtraukimas į išskyrimų sąrašą.

example

Pavyzdys

Pasirinkite išskirtos programos failo kelią spustelėdami ... (pvz., C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NEĮVESKITE programos pavadinimo.
Kai tik .exe failas įtraukiamas į išimtis, šio proceso veiklos nebestebi ESET Endpoint Security ir nebenuskaitomos jokios šio proceso vykdomos failų operacijos.

important

Svarbu

Jei pasirinkdami vykdomąjį proceso failą nesinaudojate naršymo funkcija, turite patys įvesti visą vykdomojo failo kelią. Antraip išimtis bus sukurta netinkamai ir HIPS gali pranešti apie klaidas.

Taip pat galite Redaguoti esamus procesus arba Naikinti juos išimčių sąraše.