Pranešimų tinkinimas

Šiame lange galite tinkinti pranešimų tekstą.

Numatytasis pranešimo tekstas – pranešimo apačioje bus rodomas numatytasis tekstas.

Grėsmės

Įjunkite Neuždaryti automatiškai pranešimų apie kenkėjiškas programas, jei norite, kad pranešimai apie kenkėjiškas programas liktų ekrane tol, kol bus uždaryti rankiniu būdu.

Išjunkite Naudoti numatytąjį tekstą ir lauke Grėsmės pranešimo tekstas įveskite savo pačių tekstą, jei norite, kad būtų rodomas tinkintas pranešimo tekstas.