Pristatymo režimas

Pristatymo režimas yra funkcija, skirta vartotojams, kuriems reikalingas nepertraukiamas jų programinės įrangos naudojimas, kai norima, kad netrukdytų iškylantieji langai ir nebūtų papildomai apkraunamas procesorius. Pristatymo režimas taip pat gali būti naudojamas per pristatymus, kurie neturi būti pertraukiami antivirusinės programos veiksmų. Įjungus šį režimą, išjungiami visi iškylantieji langai ir nevykdomos planinės užduotys. Sistemos apsauga ir toliau veikia foniniu režimu, tačiau jai nereikia jokių vartotojo veiksmų.

Spustelėkite Nustatymai > Kompiuteris ir tada spustelėkite jungiklį, esantį šalia Pristatymo režimas, kad rankiniu būdu įjungtumėte pristatymo režimą. Skiltyje Išplėstiniai nustatymai (F5) spustelėkite Įrankiai > Pristatymo režimas, tada spustelėkite jungiklį šalia Įjungti pristatymo režimą automatiškai, kai programos vykdomos viso ekrano režimu, kad ESET Endpoint Security automatiškai pereitų į pristatymo režimą, kai vykdomos viso ekrano režimu veikiančios programos. Įjungus pristatymo režimą, iškyla galima saugumo pavojus, todėl apsaugos būsenos piktograma užduočių juostoje įspėja apie galimą pavojų ir tampa oranžinė. Be to, matysite šį įspėjimą pagrindiniame programos lange, kur Pristatymo režimas įjungtas švies oranžine spalva.

Įjungus punktą Automatiškai įjungti pristatymo režimą, kai programos vykdomos visame ekrane, pristatymo režimas įsijungs, kai tik paleisite programą, veikiančią viso ekrano režimu, ir automatiškai išsijungs užvėrus tokią programą. Tai labai naudinga, kai norite paleisti pristatymo režimą iškart, kai paleidžiate žaidimą, atidarote visame ekrane veikiančią programą arba pradedate pristatymą.

Galite papildomai pasirinkti variantą Išjungti pristatymo režimą automatiškai po, kad nustatytumėte, po kiek minučių pristatymo režimas bus automatiškai išjungtas.

note

Pastaba

Jeigu užkarda veikia interaktyviuoju režimu ir įjungtas pristatymo režimas, gali iškilti problemų jungiantis prie interneto. Tai gali sukelti nepatogumų, jeigu paleidžiate žaidimą, kuris jungiamas prie interneto. Paprastai jūsų būtų prašoma patvirtinti šį veiksmą (jeigu nebuvo nustatyta ryšio taisyklių arba išimčių), tačiau vartotojo veiksmai pristatymo režimu neleidžiami. Tai galite išspręsti apibrėždami taisyklę kiekvienai taikomajai programai, kuri gali būti nesuderinama su šiais veiksmais, arba užkardoje naudoti kitą filtravimo režimą. Atminkite: jei pristatymo režimas įjungtas ir jūs einate į rizikingą tinklalapį arba naudojate programą, kuri gali kelti saugumo pavojų, ji gali būti blokuojama, tačiau jūs nematysite jokio paaiškinimo arba įspėjimo, nes vartotojo veiksmai neleidžiami.