Filtruojamų SSL/TLS taikomųjų programų sąrašas

Naudodamiesi Filtruojamų SSL/TLS taikomųjų programų sąrašu galite tinkinti ESET Endpoint Security veikimą konkrečiose programose ir veiksmams įsiminti, jei SSL/TLS protokolų filtravimo režimas pasirenkate Interaktyvusis režimas. Sąrašą galite peržiūrėti ir redaguoti einant į Išplėstinis nustatymas (F5) > Saitynas ir el. paštas > SSL/TLS > SSL/TLS filtruojamų programų sąrašas.

Langą SSL/TLS filtruojamų programų sąrašas sudaro:

Stulpeliai

Programa – programos pavadinimas.

Nuskaitymo veiksmas pasirinkite Nuskaityti arba Nepaisyti, kad ryšį nuskaitytumėte ar nepaisytumėte. Pasirinkite Automatinis, kad būtų nuskaitoma automatiniu režimu ir būtų klausiama interaktyviuoju režimu. Pasirinkite Klausti, kad vartotojo būtų visada klausiama, ką daryti.

Valdymo elementai

Pridėti – pridėkite filtruojamą programą.

Redaguoti – pasirinkite sertifikatą, kurį norite sukonfigūruoti, ir spustelėkite Redaguoti.

Naikinti – pasirinkite sertifikatą, kurį norite panaikinti, ir spustelėkite Šalinti.

Gerai / atšaukti – spustelėkite Gerai, jei norite įrašyti pakeitimus, arba spustelėkite Atšaukti, jei norite išeiti neįrašydami.