Užkardos profiliai

Global default profile“ (visuotinis numatytasis profilis) – jei iš tinklo ir adapterio konfigūracijos negaunama profilio, naudojamas visuotinis numatytasis profilis.

List of profiles“ (profilių sąrašas) – profilius galima naudoti „ESET Endpoint Security“ užkardos elgsenai valdyti. Kurdami arba redaguodami užkardos taisyklę, galite priskirti ją konkrečiam profiliui arba taikyti kiekvienam profiliui. Kai tinklo sąsajoje aktyvus konkretus profilis, jam taikomos tik visuotinės taisyklės (taisyklės, nepriskirtos konkrečiam profiliui) ir taisyklės, kurios priskirtos tam profiliui. Kad galėtumėte paprastai keisti užkardos elgseną, galite sukurti įvairius profilius su skirtingomis taisyklėmis, priskirtomis tinklo adapteriams arba tinklams.

Profiles assigned to network adapters“ (profiliai, priskirti tinklo adapteriams) – tinklo adapterį galima nustatyti taip, kad būtų naudojamas profilis, sukonfigūruotas konkrečiam tinklui, kai jis prisijungs prie to tinklo.

Be to, galite priskirti konkretų profilį, skirtą naudoti konkrečiame tinkle. Tai atliekama skiltyje „Advanced setup“ (išplėstiniai nustatymai) (F5) > „Firewall“ (užkarda) > „Known networks“ (žinomi tinklai). Sąraše „Known networks“ (žinomi tinklai) pasirinkite tinklą ir spustelėkite „Edit“ (redaguoti), kad priskirtumėte užkardos profilį konkrečiam tinklui iš išskleidžiamojo meniu „Firewall profile“ (užkardos profilis). Jei šis tinklas neturi priskirto profilio, bus naudojamas numatytasis adapterio profilis. Jei adapteris nustatytas nenaudoti tinklo profilio, naudojamas jo numatytasis profilis, nepaisant tinklo, prie kurio jis prisijungs. Jei nėra tinklo ar adapterio konfigūracijos profilio, naudojamas visuotinis numatytasis profilis. Norėdami priskirti profilį tinklo adapteriui, pasirinkite tinklo adapterį, spustelėkite „Edit“ (redaguoti) šalia „Profiles assigned to network adapters“ (profiliai, priskirti tinklo adapteriams), pasirinkite profilį išskleidžiamajame meniu „Default firewall profile“ (numatytasis užkardos profilis) ir tada spustelėkite „OK“ (gerai).

Kai užkarda persijungia į kitą profilį, apatiniame dešiniajame kampe, prie sistemos laikrodžio, pateikiamas pranešimas.