Žinomi tinklai

Jei naudojate kompiuterį, kuriuo dažnai jungiatės prie viešųjų tinklų arba už jūsų įprasto darbo tinklo ribų esančių tinklų, rekomenduojame tikrinti naujų tinklų patikimumą. Apibrėžus tinklą, ESET Endpoint Security gali atpažinti patikimus (namų / biuro) tinklus, naudodamas įvairius tinklo parametrus, sukonfigūruotus skyriuje Tinklo identifikacija. Kompiuteriai dažnai jungiasi prie tinklų, kurių IP adresai panašūs į patikimo tinklo adresus. Tokiais atvejais ESET Endpoint Security gali priskirti nežinomą tinklą prie patikimų (namų / biuro). Siekiant išvengti tokios situacijos, rekomenduojama naudoti Tinklo autentiškumo patvirtinimo funkciją.

Kai tinklo adapteris prisijungia prie tinklo arba perkonfigūruojami jo tinklo parametrai, ESET Endpoint Security žinomų tinklų sąraše ieško įrašo, kuris atitiktų naująjį tinklą. Jei Tinklo identifikacija ir Tinklo autentiškumo patvirtinimas (pasirenkama) sutampa, tinklas šioje sąsajoje pažymimas kaip prijungtas. Kai neaptinkamas joks žinomas tinklas, tinklo identifikavimo konfigūracija sukuria naują tinklo ryšį, kuriuo bus identifikuojamas tinklas kitą kartą prie jo jungiantis. Pagal numatytuosius parametrus naujam tinklo ryšiui naudojamas apsaugos tipas Viešasis tinklas. Dialogo lange Aptiktas naujas tinklo ryšys jūsų bus paprašyta pasirinkti apsaugos tipą Viešasis tinklas, Namų ar darbo tinklas arba Naudoti „Windows“ parametrą. Jei tinklo adapteris prijungiamas prie žinomo tinklo, o tas tinklas yra pažymėtas kaip Namų ar darbo tinklas, vietiniai adapterio potinkliai pridedami prie patikimos zonos.

Naujų tinklų apsaugos tipas – pasirinkite vieną iš šių parinkčių: Naudoti „Windows“ nuostatą, Klausti vartotojo arba Žymėti kaip viešą pagal numatytuosius nustatymus, naudojamus naujiems tinklams.

note

Pastaba

Kai pasirenkate Naudoti „Windows“ parametrą, dialogo langas nebus parodytas, o tinklas, prie kurio prisijungiate, bus automatiškai pažymėtas pagal „Windows“ parametrus. Tokiu būdu iš naujų tinklų tampa pasiekiamos kai kurios funkcijos (pvz., failų bendrinimo ir nuotolinio darbalaukio).

Žinomus tinklus galima sukonfigūruoti rankiniu būdu, lange Žinomų tinklų rengyklė.