Programos modifikavimo aptikimas

Jei ryšį bando užmegzti modifikuotos programos, kurioms yra nustatyta užkardos taisyklė, programos modifikavimo aptikimo funkcija ima rodyti pranešimus. Tai naudinga siekiant išvengti piktnaudžiavimo kai kurioms programoms sukonfigūruotomis taisyklėmis, kai tai bando daryti kita programa, laikinai arba nuolatos pakeisdama originalios programos vykdomąjį failą kitos programos vykdomuoju failu arba kenkimo tikslais modifikuodama originalios programos vykdomąjį failą.

Atminkite, kad šia savybe nesiekiama bendrai aptikti programų modifikavimo atvejų. Šiuo atveju tikslas – išvengti piktnaudžiavimo esamomis užkardos taisyklėmis ir stebimos tik tos programos, kurioms yra nustatytos konkrečios užkardos taisyklės.

Įjungti programos keitimų aptikimą – jeigu pasirinkta, sistema stebės, ar nekeičiamos programos (naujinimai, užkrėtimai, kitos modifikacijos). Kai modifikuota taikomoji programa bandys užmegzti ryšį, užkarda jums apie tai praneš.

Leisti modifikuoti pasirašytas (patikimas) programas – nepranešti, jei programa prieš ir po modifikavimo išlaiko tą patį galiojantį skaitmeninį parašą.

Netikrinamų programų sąrašas – šiame lange galima pridėti arba pašalinti atskiras programas, kurias galima modifikuoti neparodant pranešimų.