Vartotojo sąsajos elementai

Vartotojo sąsajos konfigūracijos parinktys programoje ESET Endpoint Security leidžia koreguoti darbinę aplinką pagal savo poreikius. Šios konfigūracijos parinktys yra pasiekiamos per Vartotojo sąsaja > Vartotojo sąsajos elementai, ESET Endpoint Security išplėstiniuose nustatymuose.

Skyriuje Vartotojo sąsajos elementai galima nustatyti darbinę aplinką. Išskleidžiamajame meniu Paleidimo režimas galite pasirinkti tokius grafinės vartotojo sąsajos (GUI) paleidimo režimus:

Visa – rodoma visa grafinė vartotojo sąsaja.

Minimali – GUI veikia, tačiau vartotojui rodomi tik pranešimai.

Rankinė – GUI nebuvo paleista automatiškai prisijungiant. Ją rankiniu būdu gali paleisti bet kuris naudotojas.

Tylioji – GUI neveikia ir nerodoma nei pranešimų, nei perspėjimų. Šis režimas naudingas valdomose aplinkose tais atvejais, kai reikia sumažinti naudojamus sistemos išteklius. Tylųjį režimą gali įjungti tik administratorius.

note

Pastaba

Kai pasirenkamas minimalios GUI paleidimo režimas, o kompiuteris paleidžiamas iš naujo, pranešimai bus rodomi, o grafinė sąsaja – ne. Jei norite išjungti visos grafinės vartotojo sąsajos režimą, naudodami pradžios meniu parinktį Visos programos > ESET > ESET Endpoint Security paleiskite GUI administratorius teisėmis arba tai galite padaryti per ESET Security Management Center naudodami politiką.

Jeigu norite deaktyvinti ESET Endpoint Security prisistatymo langą, panaikinkite žymėjimą nuo parinkties Rodyti prisistatymo langą paleidžiant kompiuterį.

Jei norite, kad ESET Endpoint Security pagrotų garsą, kai nuskaitymo metu įvyksta kas nors svarbaus, pvz., kai aptinkama grėsmė arba baigiamas nuskaitymas, pasirinkite Naudoti garso signalą.

Integruoti į kontekstinį meniu – integruoti ESET Endpoint Security valdymo elementus į kontekstinį meniu.

Būsenos

Programų būsenos – spustelėkite mygtuką Redaguoti, kad galėtumėte tvarkyti (išjungti) būsenas, rodomas pagrindinio meniu polangyje Apsaugos būsena.

Licencijos informacija

Rodyti licencijos informaciją – kai išjungta, licencijos galiojimo data languose Apsaugos būsena ir Žinynas ir palaikymas nebus rodoma.

Rodyti licencijos pranešimus ir informaciją – kai išjungta, pranešimai ir perspėjimai bus rodomi tik kai baigsis licencijos galiojimas.

note

Pastaba

Licencijos informacijos nustatymai taikomi, tačiau nėra pasiekiami ESET Endpoint Security aktyvintam pagal MSP licenciją.

CONFIG_ENVIRONMENT