Patvirtinimo pranešimai

Norėdami koreguoti patvirtinimo pranešimus, eikite į Naudotojo sąsają > Įspėjimai ir pranešimų langai > Patvirtinimo pranešimai ESET Endpoint Security išplėstinio nustatymo medyje ir spustelėkite Redaguoti.

CONFIG_CONFIRMATION_MESSAGES

Šiame dialogo lange pateikiami patvirtinimo pranešimai, kuriuos ESET Endpoint Security rodys prieš atliekant bet kokį veiksmą. Pažymėkite laukelį šalia kiekvieno patvirtinimo pranešimo arba nuimkite žymas, kad juos įjungtumėte arba išjungtumėte.