Komandos eilutės skaitytuvas

ESET Endpoint Security antivirusinės programos modulis gali būti paleidžiamas komandos eilute – rankiniu būdu (komanda „ecls“) arba naudojant paketinį („bat“) failą. ESET komandos eilutės nuskaitymo programos naudojimas:

ecls [OPTIONS..] FILES..

Šiuos parametrus ir jungiklius galima naudoti paleidžiant nuskaitymo programą pagal pareikalavimą iš komandos eilutės:

Parinktys

/base-dir=APLANKAS

įkelti modulius iš APLANKO

/quar-dir=APLANKAS

karantino APLANKAS

/exclude=KAUKĖ

nenuskaityti KAUKĘ atitinkančių failų

/subdir

nuskaityti poaplankius (numatyta)

/no-subdir

nenuskaityti poaplankių

/max-subdir-level=LYGIS

maksimalus nuskaitomų poaplankių lygis aplankuose

/symlink

sekti simbolinius saitus (numatyta)

/no-symlink

praleisti simbolinius saitus

/ads

nuskaityti ADS (numatyta)

/no-ads

nenuskaityti ADS

/log-file=FAILAS

registruoti išvestis į FAILĄ

/log-rewrite

perrašyti išvesties failą (numatyta – papildyti)

/log-console

registruoti išvestį pulte (numatyta)

/no-log-console

neregistruoti išvesties pulte

/log-all

registruoti ir švarius failus

/no-log-all

neregistruoti švarių failų (numatyta)

/aind

rodyti veiklos indikatorių

/auto

nuskaityti ir automatiškai valyti visus vietinius diskus

Nuskaitymo programos parinktys

/files

nuskaityti failus (numatyta)

/no-files

nenuskaityti failų

/memory

nuskaityti atmintį

/boots

nuskaityti paleidimo sektorius

/no-boots

nenuskaityti paleidimo sektorių (numatyta)

/arch

nuskaityti archyvus (numatyta)

/no-arch

nenuskaityti archyvų

/max-obj-size=DYDIS

nuskaityti tik failus, jei jie mažesni nei nurodytas DYDIS megabaitais (numatytoji reikšmė 0 = neribotas)

/max-arch-level=LYGIS

maksimalus nuskaitomas papildomas vidinių archyvų lygis (įdėtieji archyvai)

/scan-timeout=RIBA

nuskaityti archyvus ne ilgiau nei nurodyta RIBA sekundėmis

/max-arch-size=DYDIS

nuskaityti failus archyve, tik jeigu jie mažesni nei nurodytas DYDIS (numatyta, kad 0 = neribotas)

/max-sfx-size=DYDIS

nuskaityti tik išsiskleidžiančiajame archyve esančius failus, jeigu jie mažesni nei nurodytas DYDIS megabaitais (numatytoji reikšmė 0 = neribotas)

/mail

nuskaityti el. pašto failus (numatyta)

/no-mail

nenuskaityti el. pašto failų

/mailbox

nuskaityti pašto dėžutes (numatyta)

/no-mailbox

nenuskaityti pašto dėžučių

/sfx

nuskaityti išsiskleidžiančiuosius archyvus (numatyta)

/no-sfx

nenuskaityti išsiskleidžiančiųjų archyvų

/rtp

nuskaityti momentinio pakavimo programas (numatyta)

/no-rtp

nenuskaityti momentinio pakavimo programų

/unsafe

nuskaityti galimas nesaugias taikomąsias programas

/no-unsafe

nenuskaityti galimų nesaugių taikomųjų programų (numatyta)

/unwanted

nuskaityti galimas nepageidaujamas taikomąsias programas

/no-unwanted

nenuskaityti galimų nepageidaujamų taikomųjų programų (numatyta)

/įtartinas

ieškoti įtartinų programų (numatytasis)

/neieškoti įtartinų

neieškoti įtartinų programų

/pattern

naudoti kodus (numatyta)

/no-pattern

nenaudoti kodų

/heur

įjungti euristiką (numatyta)

/no-heur

išjungti euristiką

/adv-heur

įjungti išplėstinę euristiką (numatyta)

/no-adv-heur

išjungti išplėstinę euristiką

/ext-exclude=PLĖTINIAI

neįtraukti dvitaškiu atskirtų failų PLĖTINIŲ

/clean-mode=REŽIMAS

naudoti valymo REŽIMĄ užkrėstiems objektams
 

Galimos šios parinktys:

Jokio – automatinis valymas nevykdomas.

Standartinis (numatytasis) – „ecls.exe“ pabandys automatiškai išvalyti arba panaikinti užkrėstus failus.

Reiklus– „ecls.exe“ pabandys automatiškai išvalyti arba panaikinti užkrėstus failus be vartotojo įsikišimo (prieš naikinant failus nebus pranešama).

Griežtas – „ecls.exe“ panaikins failus nebandydamas išvalyti jų, neatsižvelgiant į tai, kokie failai naikinami.

Naikinti – „ecls.exe“ panaikins failus nebandydamas jų išvalyti, tačiau svarbių failų (pvz., „Windows“ sisteminių failų) nepanaikins.

/quarantine

kopijuoti užkrėstus failus (jeigu išvalyti) į karantiną

(papildo valant atliekamus veiksmus)

/no-quarantine

nekopijuoti užkrėstų failų į karantiną

Bendrosios parinktys

/help

rodyti žinyną ir baigti

/version

rodyti versijos informaciją ir baigti

/preserve-time

išsaugoti paskutinės prieigos laiko žymą

Išėjimo kodai

0

grėsmių nerasta

1

aptikta grėsmių ir jos išvalytos

10

kai kurių failų nepavyko nuskaityti (gali būti grėsmių)

50

rasta grėsmė

100

klaida

note

Pastaba

Didesni nei 100 išėjimo kodai reiškia, kad failas buvo nenuskaitytas, todėl gali būti užkrėstas.