Profili skeniranja

Vaši preferirani parametri skeniranja mogu se spremiti za buduća skeniranja. Preporučujemo da stvorite drugi profil (s različitim ciljevima i metodama skeniranja te ostalim parametrima) za svako redovito korišteno skeniranje.

Za stvaranje novog profila otvorite prozor naprednog podešavanja (F5) i kliknite Modul za otkrivanje > Skeniranja zlonamjernog softvera > Skeniranje na zahtjev > Popis profila. Prozor Upravljanje profilima sadrži padajući izbornik Odabrani profil s postojećim profilima skeniranja i mogućnošću stvaranja novog. Pomoć pri stvaranju profila skeniranja koji odgovara vašim potrebama potražite u odjeljku Podešavanje parametara sustava ThreatSense za opis svakog parametra podešavanja skeniranja.

note

Napomena

Pretpostavimo da želite stvoriti vlastiti profil skeniranja i djelomično vam odgovara konfiguracija Skenirajte svoje računalo, no ne želite skenirati runtime arhivatore ni potencijalno nesigurne aplikacije te želite primijeniti Potpuno čišćenje. Unesite naziv novog profila u prozoru Upravljanje profilima i kliknite Dodaj. Odaberite novi profil iz padajućeg izbornika Odabrani profil i prilagodite preostale parametre kako vam odgovara te kliknite U redu da biste spremili novi profil.