Pravila privatnosti

Tvrtka ESET, spol. s r. o., s registriranim sjedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovačka Republika, registrirana u trgovačkom registru kojim upravlja Okružni sud Bratislava I, odjel Sro, broj unosa 3586/B, registracijski broj društva: 31 333 535, kao voditelj obrade podataka („ESET” ili „Mi”) želi biti transparentna u vezi s obradom osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika. Radi postizanja tog cilja objavljujemo ova Pravila privatnosti isključivo u svrhu informiranja svojih korisnika („Krajnji korisnik” ili „Vi”) o sljedećim temama:

obradi osobnih podataka,

povjerljivosti podataka,

pravima osoba čiji se podaci obrađuju.

Obrada osobnih podataka

Usluge koje pruža ESET implementirane u naš program pružaju se pod uvjetima Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika („EULA”), ali neki od njih mogu zahtijevati posebnu pažnju. Željeli bismo Vam pružiti više informacija o prikupljanju podataka povezanom s pružanjem naših usluga. Pružamo različite usluge opisane u EULA-i i dokumentaciji programa, kao što su usluge nadogradnje, sustava Livegrid®, zaštite od zloupotrebe podataka, podrške itd. Kako bi usluge funkcionirale, moramo prikupiti sljedeće informacije:

Statistike o nadogradnji i druge statistike koje obuhvaćaju informacije o procesu instalacije i vašem računalu, uključujući platformu na kojoj je instaliran naš program i informacije o operacijama i funkcijama naših programa kao što su operacijski sustav, informacije o hardveru, instalacijski ID-ovi, ID-ovi licenci, IP adresa, MAC adresa i postavke konfiguracije programa.

Jednostrani hashevi povezani s infiltracijama kao dio sustava reputacije ESET LiveGrid® koji poboljšava učinkovitost naših rješenja protiv zlonamjernih programa usporedbom skeniranih datoteka i baze podataka pouzdanih i nepoželjnih stavki u cloudu.

Sumnjivi uzorci i metapodaci iz divljine kao dio sustava za povratne informacije ESET LiveGrid® koji omogućuje tvrtki ESET da odmah reagira na potrebe naših krajnjih korisnika i da održi našu sposobnost reagiranja na najnovije prijetnje. Ovisimo o tome da nam šaljete

oinfiltracije kao što su potencijalni uzorci virusa i drugih zlonamjernih programa i sumnjive, problematične, potencijalno neželjene ili potencijalno nesigurne objekte kao što su izvršne datoteke, poruke e-pošte koje ste prijavili kao spam ili koje je kao takve označio naš program;

oinformacije o uređajima u lokalnoj mreži kao što su vrsta, dobavljač, model i/ili naziv uređaja;

oinformacije o upotrebi interneta kao što su IP adresa i geografske informacije, IP paketi, URL-ovi i ethernet okviri;

odatoteke sa stanjem nakon pada sustava i informacije u njima.

Ne želimo prikupljati Vaše podatke izvan navedenog raspona, ali ponekad je to nemoguće spriječiti. Slučajno prikupljeni podaci mogu biti uključeni u samim zlonamjernim programima (prikupljeni bez vašeg znanja ili odobrenja) ili kao dio naziva datoteka ili URL-ova i nije nam namjera da oni budu dio naših sustava niti da ih obrađujemo u svrhu opisanu u ovim Pravilima privatnosti.

Informacije o licenciranju, kao što su ID licence i osobni podaci poput imena, prezimena, adrese i adrese e-pošte, potrebni su za potrebe fakturiranja, provjeru izvornosti licence i pružanje naših usluga.

Kontaktne informacije i podaci sadržani u Vašim zahtjevima za podršku mogu biti potrebni za pružanje usluge podrške. Ovisno o kanalu koji odaberete za kontakt s nama, možemo prikupiti Vašu adresu e-pošte, telefonski broj, licenčne informacije, podatke o programu i opis Vašeg slučaja za podršku. Možemo zatražiti da nam pružite i druge podatke radi olakšavanja usluge podrške.

Povjerljivost podataka

ESET je tvrtka koja djeluje diljem svijeta putem povezanih subjekata ili partnera kao dio naše mreže za distribuciju, usluge i podršku. Informacije koje ESET obrađuje mogu se prenijeti povezanim subjektima ili partnerima ili preuzeti od njih radi provedbe Licenčnog ugovora za krajnjeg korisnika, uključujući npr. pružanje usluga ili podrške ili naplatu. Ovisno o Vašoj lokaciji i usluzi koju odaberete, može biti potrebno da prenesemo Vaše podatke u zemlju u kojoj ne postoji odluka Europske komisije o odgovarajućoj zaštiti. Čak i u tom slučaju svaki prijenos informacija podložan je zakonodavstvu o zaštiti podataka i izvršava se samo ako je to potrebno. Mehanizam sustava zaštite privatnosti, standardne ugovorne klauzule, obvezujuća korporativna pravila ili drugi odgovarajući zaštitni mehanizam mora biti utvrđen bez iznimke.

Dajemo sve od sebe kako bismo spriječili pohranjivanje podataka dulje nego što je potrebno tijekom pružanja usluga prema Licenčnom ugovoru za krajnjeg korisnika. Naše razdoblje zadržavanja može biti dulje od valjanosti vaše licence kako biste imali dovoljno vremena za jednostavnu obnovu bez problema. Minimizirane i pseudonimizirane statistike i drugi podaci iz sustava ESET LiveGrid® mogu se dalje obrađivati u statističke svrhe.

ESET provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti za potencijalne opasnosti. Dajemo sve od sebe kako bismo osigurali trajnu povjerljivost, integritet, dostupnost i otpornost sustava za obradu i usluga. Međutim, u slučaju povrede osobnih podataka koja uzrokuje opasnosti za Vaša prava i slobode, spremni smo obavijestiti nadzorno tijelo, kao i osobe čiji se podaci obrađuju. Kao osoba čiji se podaci obrađuju, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.

Prava osoba čiji se podaci obrađuju

Tvrtka ESET podložna je zakonskim odredbama Slovačke Republike i obvezuje nas zakonodavstvo o zaštiti podataka kao dio Europske unije. Kao osoba čiji se podaci obrađuju imate sljedeća prava:

pravo zatražiti od tvrtke ESET pristup svojim osobnim podacima,

pravo na ispravak svojih osobnih podataka ako su netočni (također imate pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka),

pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka,

pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka

pravo usprotiviti se obradi i

pravo na prenosivost podataka.

Ako želite ostvariti svoje pravo kao osoba čiji se podaci obrađuju ili ako imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu, pišite nam na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Službenik za zaštitu podataka
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovačka Republika
dpo@eset.sk