Napredna instalacija (.msi)

Napredna instalacija omogućuje vam prilagodbu raznih parametara instalacije koji nisu dostupni prilikom izvršavanja uobičajene instalacije.

5.Nakon odabira preferencije otkrivanja Potencijalno nepoželjnih aplikacija te klikom stavke Napredne postavke, od vas će se zatražiti da odaberete lokaciju za instalaciju programa ESET Endpoint Security. Prema standardnim postavkama program se instalira u sljedeću mapu:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\

Možete odrediti lokaciju za programske module i podatke. Prema standardnim se postavkama program instalira u sljedeće mape:

C:\Program Files\ESET\ESET Security\Modules\
C:\ProgramData\ESET\ESET Security\

Kliknite "Pregledaj" da biste promijenili lokaciju (ne preporučuje se).

INSTALLATION_MSI_FOLDER

6.Odaberite komponente proizvoda koje će se instalirati. Komponente proizvoda u odjeljku Računalo uključuju rezidentnu zaštitu sistemskih datoteka, skeniranje računala, zaštitu dokumenata i kontrolu uređaja. Imajte na umu da su prve dvije komponente obavezne kako bi sigurnosno rješenje funkcioniralo. Odjeljak Mreža pruža opciju instalacije ESET firewalla koji nadzire sav ulazni i izlazni mrežni promet te primjenjuje pravila za pojedinačne mrežne veze. Firewall također pruža zaštitu od napada s udaljenih računala. Zaštita od mrežnog napada (IDS) analizira sadržaj mrežnog prometa i štiti od mrežnih napada. Blokirat će se sav promet koji se smatra štetnim. Komponente u odjeljku Web i e-pošta zadužene su za zaštitu dok pregledavate internet ili komunicirate putem e-pošte. Komponenta Mirror za nadogradnju može se upotrijebiti za nadogradnju ostalih računala na vašoj mreži. Daljinsko praćenje i upravljanje (RMM) proces je nadziranja i upravljanja softverskim sustavima upotrebom lokalno instaliranog agenta kojemu može pristupiti davatelj usluga upravljanja.

INSTALLATION_MSI_MODULES

7.Završni je korak potvrda instalacije klikom na Instaliraj.