Instalacija putem naredbenog retka

Program ESET Endpoint Security možete instalirati lokalno putem naredbenog retka ili možete upotrijebiti ESET Security Management Center da biste ga instalirali daljinski.

Podržani parametri

APPDIR=<path>

Put – valjani put do direktorija

Direktorij za instalaciju aplikacije.

APPDATADIR=<path>

Put – valjani put do direktorija

Direktorij za instalaciju podataka aplikacije.

MODULEDIR=<path>

Put – valjani put do direktorija

Direktorij za instalaciju modula.

ADDLOCAL=<list>

Instalacija komponente – popis neobaveznih značajki za lokalnu instalaciju.

Upotreba s ESET-ovim .msi paketima: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Za više informacija o svojstvu ADDLOCAL pogledajte http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

Na popisu ADDEXCLUDE zarezom su odvojeni svi nazivi funkcija koje se neće instalirati i služi kao zamjena za zastarjeli popis REMOVE.

Prilikom odabira funkcije koja se neće instalirati, na popis morate eksplicitno uključiti cijeli put (tj. put sa svim podfunkcijama) i povezanim nevidljivim funkcijama.

Upotreba s ESET-ovim .msi paketima: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network

note

Napomena

ADDEXCLUDE ne može se upotrebljavati uz ADDLOCAL.

U dokumentaciji za upotrijebljenu verziju msiexec potražite odgovarajuće parametre naredbenog retka.

Pravila

Popis ADDLOCAL jest popis svih naziva značajki koje će se instalirati, a koje su odvojene zarezima.

Kod odabira značajke za instalaciju cijeli put (sve nadređene značajke) mora biti eksplicitno uključen na popis.

Pogledajte dodatna pravila za ispravnu upotrebu.

Komponente i funkcije

note

Napomena

Instalacija komponenti pomoću parametara ADDLOCAL/ADDEXCLUDE neće funkcionirati uz ESET Endpoint Antivirus.

Funkcije se dijele u 4 kategorije:

Obavezno – funkcija će se uvijek instalirati.

Nije obavezno – odabir funkcije može se poništiti kako se ona ne bi instalirala.

Nevidljivo – logična značajka obavezna za funkcioniranje ostalih značajki

Rezervirano mjestoznačajka bez utjecaja na proizvod, ali mora se navesti s podznačajkama

U nastavku je naveden skup funkcija programa ESET Endpoint Security:

Opis

Naziv značajke

Nadređena stavka funkcije

Prisutnost

Osnovne programske komponente

Computer

 

Rezervirano mjesto

Modul detekcije

Antivirus

Computer

Obavezno

Modul detekcije / skeniranje zlonamjernih programa

Scan

Computer

Obavezno

Modul detekcije / rezidentna zaštita sistemskih datoteka

RealtimeProtection

Computer

Obavezno

Modul detekcije / skeniranje zlonamjernih programa / zaštita dokumenata

DocumentProtection

Antivirus

Nije obavezno

Kontrola uređaja

DeviceControl

Computer

Nije obavezno

Mrežna zaštita

Network

 

Rezervirano mjesto

Mrežna zaštita / firewall

Firewall

Network

Nije obavezno

Mrežna zaštita / zaštita od mrežnog napada / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Nije obavezno

Web i e-pošta

WebAndEmail

 

Rezervirano mjesto

Web i e-pošta / filtriranje protokola

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Nevidljivo

Web i e-pošta / Zaštita web pristupa

WebAccessProtection

WebAndEmail

Nije obavezno

Web i e-pošta / Zaštita klijenta e-pošte

EmailClientProtection

WebAndEmail

Nije obavezno

Web i e-pošta / zaštita klijenta e-pošte / klijenti e-pošte

MailPlugins

EmailClientProtection

Nevidljivo

Web i e-pošta / Zaštita klijenta e-pošte / Antispam zaštita

Antispam

EmailClientProtection

Nije obavezno

Web i e-pošta / Kontrola weba

WebControl

WebAndEmail

Nije obavezno

Alati / ESET RMM

Rmm

 

Nije obavezno

Nadogradnja / profili / mirror za nadogradnju

UpdateMirror

 

Nije obavezno

Dodatak za ESET Enterprise Inspector

EnterpriseInspector

 

Nevidljivo

Skup grupnih funkcija:

Opis

Naziv značajke

Prisutnost značajke

Sve obavezne funkcije

_Base

Nevidljivo

Sve dostupne funkcije

ALL

Nevidljivo

Dodatna pravila

Ako je bilo koja funkcija iz skupine WebAndEmail odabrana za instalaciju, na popis je potrebno uključiti i nevidljivu funkciju ProtocolFiltering.

U nazivima svih funkcija razlikuju se mala i velika slova. Primjerice, UpdateMirror nije isto što i UPDATEMIRROR.

Popis konfiguracijskih svojstava

Svojstvo

Vrijednost

Funkcija

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Otkrivena potencijalno nepoželjna aplikacija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Pogledajte u nastavku

Pogledajte LiveGrid svojstvo u nastavku

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Zakažite i pokrenite skeniranje računala nakon instalacije

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Postavke proxy serverapostavke servera

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

IP adresa proxy server

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Broj porta proxy servera

CFG_PROXY_USERNAME=

<korisničko ime>

Korisničko ime za autorizaciju.

CFG_PROXY_PASSWORD=

<lozinka>

Lozinka za Provjera autentičnosti

ACTIVATION_DATA=

Pogledajte u nastavku

Aktivacija programa, licenčni ključ ili datoteka izvanmrežne licence

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – deaktivirano
1 – aktivirano

Kada je vrijednost postavljena na „1", ne prikazuj prozor za aktivaciju programa nakon prvog pokretanja

ADMINCFG=

<put>

Put do izvezene XML konfiguracije
(standardna vrijednost cfg.xml)

Konfiguracijska svojstva samo u programu ESET Endpoint Security

 

CFG_EPFW_MODE=

0 – automatski (standardno)
1 – interaktivno
2 – na temelju pravila
3 – učenje

Način filtriranja firewalla

CFG_EPFW_LEARNINGMODE_ENDTIME=

<vremenska oznaka>

Datum završetka načina rada za učenje u obliku vremenske oznake Unix

LiveGrid® svojstvo

Prilikom instalacije programa ESET Endpoint Security uz opciju CFG_LIVEGRID_ENABLED, program će se ponašati na sljedeći način nakon instalacije:

Funkcija

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Reputacijski sustav ESET LiveGrid®

Uključeno

Uključeno

Sustav za povratne informacije programa ESET LiveGrid®

Isključeno

Uključeno

Pošalji anonimnu statistiku

Isključeno

Uključeno

Svojstvo ACTIVATION_DATA

Format

Metoda

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktivacija pomoću ESET-ova licenčnog ključa (potrebna je aktivna veza s internetom)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktivacija pomoću datoteke izvanmrežne licence

Svojstva jezika

Jezik programa ESET Endpoint Security (morate navesti oba svojstva).

Svojstvo

Vrijednost

PRODUCT_LANG=

LCID šifra (ID regionalnih postavki), primjerice 1033 za engleski (Sjedinjene Američke Države); pogledajte popis kodova jezika.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID oznaka (naziv jezične kulture) malim slovima, primjerice en-us za engleski – Sjedinjene Američke Države; pogledajte popis kodova jezika.

Primjeri instalacije putem naredbenog retka

important

Važno

Obavezno pročitajte Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika i provjerite imate li administratorske ovlasti prije pokretanja instalacije.

example

Primjer

Izuzmite odjeljak NetworkProtection iz instalacije (morate isto tako navesti sve podređene funkcije):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection
 

example

Primjer

Ako želite da se program ESET Endpoint Security automatski konfigurira nakon instalacije, možete navesti osnovne konfiguracijske parametre u instalacijskoj naredbi.

Instalirajte program ESET Endpoint Security uz aktiviranESET LiveGrid®:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1
 

example

Primjer

Instalirajte u drugu mapu za instalaciju aplikacije umjesto standardne mape.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\
 

example

Primjer

Instalirajte i aktivirajte program ESET Endpoint Security pomoću ESET-ova licenčnog ključa.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

 

example

Primjer

Neprimjetna instalacija s detaljnim vođenjem dnevnika (korisno za otklanjanje poteškoća) i RMM samo s obaveznim komponentama:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 

example

Primjer

Nametnuta neprimjetna instalacija na definiranom jeziku.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us
 

Opcije naredbenog retka nakon instalacije

ESET CMD uvezite .xml konfiguracijsku datoteku ili uključite/isključite sigurnosnu funkciju

Skener naredbenog retka pokrenite skeniranje računala iz naredbenog retka