Mreža

Firewall upravlja svim mrežnim prometom prema sustavu i iz sustava. To se postiže dopuštanjem ili zabranom pojedinačnih mrežnih veza na temelju navedenih pravila filtriranja. On nudi zaštitu od napada s udaljenih računala i aktivira blokiranje potencijalno opasnih servisa. Firewall također pruža IDS/IPS funkcionalnost pregledom sadržaja dopuštenog mrežnog prometa i blokiranjem prometa koji se procijeni potencijalno štetnim. ESET Endpoint Security obavijestit će vas kada se povežete s nezaštićenom bežičnom mrežom ili s mrežom sa slabom zaštitom.

Odjeljak Mreža omogućava brz pristup sljedećim komponentama ili postavkama u izborniku Napredno podešavanje:

Firewallovdje možete podesiti način filtriranja za ESET firewall. Za pristup detaljnijim postavkama kliknite zupčanik GEAR > Konfiguriranje pored opcije Firewall ili pritisnite F5 da biste pristupili izborniku Napredno podešavanje.

Zaštita od mrežnog napada (IDS) – analizira sadržaj mrežnog prometa i štiti od mrežnih napada. Blokira se sav promet koji se smatra štetnim. Zaštitu od mrežnog napada možete deaktivirati na određeno razdoblje tako da kliknete MODULE_ENABLED(nije preporučeno).

Zaštita od botneta – Brzo i točno identificira zlonamjerni softver u sustavu. Da biste deaktivirali zaštitu od botneta na određeno vremensko razdoblje, kliknite MODULE_ENABLED. (nije preporučeno)

Povezane mreže – prikazuje mreže s kojima su povezani mrežni adapteri. Nakon što kliknete simbol zupčanika, otvara se odzivnik za odabir vrste zaštite za mrežu s kojom ste povezani putem mrežnog adaptera. U tom prozoru u donjem desnom kutu možete vidjeti i mrežne adaptere. Možete vidjeti svaki mrežni adapter i profil firewalla i pouzdanu zonu koji su mu dodijeljeni. Detaljnije informacije potražite u odjeljku Mrežni adapteri.

Popis privremeno blokiranih IP adresaprikazuje popis IP adresa koje su prepoznate kao izvori napada i dodane na popis blokiranih adresa radi sprečavanja povezivanja na određeno razdoblje. Za više informacija kliknite ovu opciju i pritisnite F1.

Čarobnjak za otklanjanje poteškoća – Pomaže vam u rješavanju problema s povezivanjem uzrokovanih ESET firewallom. Detaljne informacije potražite u odjeljku Čarobnjak za otklanjanje poteškoća.

PAGE_EPFW_MAIN_SETTINGS

Kliknite zupčanik GEAR pored opcije Firewall kako biste pristupili sljedećim postavkama:

Konfiguriranje... – Otvara prozor firewall u Naprednom podešavanju, gdje možete definirati kako će firewall rukovati mrežnom komunikacijom.

Blokiraj sav promet – Firewall će blokirati svu ulaznu i izlaznu komunikaciju. Tu mogućnost koristite samo ako sumnjate na kritične sigurnosne rizike zbog kojih je potrebno prekinuti vezu sustava i mreže. Da biste vratili firewall na uobičajen rad dok je Filtriranje mrežnog prometa u načinu Blokiraj sav promet, kliknite Prekini blokadu svega prometa.

Pauziraj firewall (dopusti sav promet) – ova je opcija suprotna onoj blokiranja svega mrežnog prometa. Ako se odabere, isključuju se sve opcije filtriranja firewalla i dopuštaju se sve ulazne i izlazne veze. Da biste ponovno aktivirali firewall dok je filtriranje mrežnog prometa u ovom načinu, kliknite gumb Aktiviraj firewall.

Automatski način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na automatski način filtriranja (s pravilima koje definira korisnik).

Interaktivni način rada – (kada je aktiviran drugi način filtriranja) – Kliknite za promjenu načina filtriranja na interaktivan način filtriranja.