Mrežni adapteri

U prozoru mrežnih adaptera prikazuju se sljedeće informacije o mrežnim adapterima:

Vrsta veze (žičana, virtualna itd.)

Naziv mrežnog adaptera

IP adresa s MAC adresom

Povezana mreža

IP adresa pouzdane zone s podmrežom

Aktivni profil