Konfiguriranje zona

Zona predstavlja skup mrežnih adresa koje čine jednu logičku grupu IP adresa i korisna je za ponovno upotrebljavanje istog skupa adresa za više različitih pravila. Svim se adresama u danoj grupi dodjeljuju slična pravila koja se definiraju za cijelu grupu. Primjer takve grupe je Pouzdana zona. Pouzdana zona predstavlja grupu mrežnih adresa koje firewall ni na koji način ne blokira. Zone se mogu konfigurirati u odjeljku Napredno podešavanje > Mrežna zaštita > Firewall > Napredno klikom gumba Uredi pored stavke Zone. Da biste dodali novu zonu, kliknite Dodaj, unesite Naziv za zonu i Opis te dodajte udaljenu IP adresu u polje Adresa udaljenog računala (IPv4/IPv6, raspon, maska).

U prozoru za podešavanje mogućnosti Firewall zone možete navesti naziv zone, opis i popis mrežnih adresa (pogledajte i odjeljak Uređivač poznatih mreža).