Upozorenja i obavijesti e-pošte

Mogućnosti za tu funkciju dostupne su pod stavkom Napredno podešavanje > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte Upozorenja i obavijesti.

Poruci e-pošte nakon provjere može se dodati obavijest s rezultatima skeniranja. Možete odabrati stavku Dodaj obavijesti primljenim i pročitanim porukama e-pošte, Dodaj napomenu u naslov primljenih i pročitanih zaraženih poruka e-pošte ili Dodaj tekst uz poslane poruke e-pošte. Imajte na umu da se u rijetkim slučajevima obavijesti mogu izostaviti u problematičnim HTML porukama, a neki ih zlonamjerni programi mogu i krivotvoriti. Obavijesti uz poruke e-pošte mogu se dodati primljenoj i pročitanoj e-pošti, poslanoj e-pošti ili objema. Dostupne mogućnosti:

Nikad – Neće se dodavati nikakve obavijesti uz poruke.

Samo zaraženim porukama e-pošte – Kao provjerene će se označavati samo one poruke koje sadrže zlonamjerni softver (standardna postavka).

Svim skeniranim porukama e-pošte – Program će poruke dodati svim skeniranim porukama e-pošte.

Dodaj napomenu u naslov poslanih zaraženih poruka e-pošte – Taj potvrdni okvir poništite ako ne želite da zaštita e-pošte u predmet zaražene poruke e-pošte dodaje upozorenje o virusu. Ta značajka omogućuje jednostavno filtriranje zaražene pošte na temelju naslova (ako to podržava program za e-poštu). Ona povećava i vjerodostojnost primatelja te, ako se otkrije infiltracija, daje važne informacije o razini prijetnje dane poruke e-pošte ili pošiljatelja.

Predložak koji se dodaje u naslov zaražene poruke e-pošte – Uredite predložak ako želite izmijeniti format prefiksa koji se dodaje predmetu zaražene poruke e-pošte. Ova funkcija zamijenit će predmet poruke "Hello" u sljedeći format: "[virus DETECTION NAME] Hello". Varijabla %VIRUSNAME% predstavlja otkrivenu prijetnju.