Skeniranje u stanju mirovanja

Skener u stanju mirovanja može se aktivirati u Naprednom podešavanju pod stavkom Modul detekcije > Skeniranje zlonamjernih programa > Skeniranje u stanju mirovanja.

Skeniranje u stanju mirovanja

Postavite prekidač uz stavku Aktiviraj skeniranje u stanju mirovanja u položaj Uključeno da biste aktivirali ovu funkciju. Kad se računalo nalazi u stanju mirovanja, na svim lokalnim pogonima provodi se tiho skeniranje računala.

Prema standardnim postavkama skener za stanje mirovanja ne radi kada se računalo (prijenosno računalo) napaja iz baterije. Ovu postavku možete zaobići odabirom potvrdnog okvira uz stavku Pokreni čak i ako se računalo napaja putem baterije u Naprednom podešavanju.

Uključite prekidač Aktiviraj zapisivanje u naprednom podešavanju da biste vidjeli rezultate skeniranja računala u odjeljku Dnevnici (u glavnom prozoru programa kliknite Alati > Dnevnici i odaberite Skeniranje računala s padajućeg izbornika Dnevnik).

Otkrivanje stanja mirovanja

U odjeljku Pokretači otkrivanja stanja mirovanja naći ćete puni popis uvjeta koje je potrebno zadovoljiti da bi se pokrenuo skener u stanju mirovanja.
 

Kliknite Podešavanje parametara modula ThreatSense ako želite izmijeniti više parametara skeniranja (npr. metode otkrivanja) za skeniranje u stanju mirovanja.